MITEN TEKSTIANALYTIIKKA TOIMII KÄYTÄNNÖSSÄ?
Varaa 30 min demo asiantuntijoidemme kanssa

Tekstianalytiikka avuksi digitaalisten tekstien käsittelyyn

Tekstianalytiikka (Text Analytics) eli tekstinlouhinta on prosessi, jolla rakenteettomasta tekstidatasta etsitään ja analysoidaan relevanttia informaatiota. Tekstianalytiikassa hyödynnetään monenlaisia menetelmiä, kuten useita koneoppimisen menetelmiä. Tekstianalytiikan avulla voidaan muun muassa luokitella tekstejä, löytää niistä aiheita ja ilmiöitä sekä tunnistaa tekstien sävyjä.

Tekstianalytiikalla voidaan käsitellä ja analysoida suuriakin digitaalisia tekstiaineistoja. Myös suomenkielinen data soveltuu analysoitavaksi. Tekstianalytiikan lähdemateriaaliksi sopivat lähes kaikenlaiset digitaaliset tekstiaineistot, kuten asiakaspalautteet, sosiaalisen median tekstisisällöt, tukipyynnöt, avoimet kyselyvastaukset, chat-keskustelut ja sähköiset asiakirjat. Myös puhetta on mahdollista muuntaa tekstiksi ja analysoida tekstianalytiikan menetelmin.

Tekstianalytiikan hyödyt kytkeytyvät siihen, mitä sillä kussakin tilanteessa tavoitellaan. Tekstianalyytikan avulla on mahdollista esimerkiksi löytää tekstiaineistosta täysin uutta tietoa, rikastaa muuta analyysia tai automatisoida tekstiaineistojen käsittelyä, mikä mahdollistaa kustannussäästöjen syntymisen manuaalisen työn vähentyessä.

Tekstianalytiikan demo

Lisää tietoa tekstianalytiikasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista saa esimerkiksi tekstianalytiikkademon esittelymme kautta. Siihen pystyy varaamaan ajan sivun alalaidasta. Demossa esitellään yhdenlainen tekstianalytiikkatoteutus ja aineistona siinä on käytetty avointa, suomenkielistä palautekyselyn dataa. Aineisto on käsitelty ja analysoitu avoimen lähdekoodin R-ohjelmointikielellä ja tulokset on raportoitu MS Power BI -välineellä. Demo sisältää useita vaiheita, kuten tekstin jäsentelyn, sävyanalyysin, luokittelun ja aihemallinnuksen. Esittelyssä kerromme tekstianalytiikasta hieman myös yleisesti.

Tekstianalytiikan referenssiratkaisuja

Talent Vectialle toteuttamassamme ratkaisussa tunnistettiin aiheita tallennetuista keskusteluista, joita oli käyty Talent Vectian kehittämällä digitaalisella keskustelualustalla. Talent Vectialla oli tarve keskusteluaiheiden tunnistamiselle, jotta he pystyisivät palvelemaan heidän asiakasyrityksiä entistä paremmin. Löysimme datasta useita aiheita, minkä avulla Talent Vectia pystyi kehittämään palvelujaan.

Talent Vectia tekstianalytiikka

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle toteutimme yhdessä SAS Instituten kanssa pilvipohjaisen tekstianalytiikan ja verkostoanalytiikan PoC-ratkaisun. Ratkaisu mahdollistaa laajojen aineistokokonaisuuksien automaattisen keräämisen, arkistoinnin ja analysoinnin sekä vähentää tietolähteiden manuaaliseen läpikäyntiin käytettyä aikaa. Robotiikka ja tekoäly osana avoimia tietolähteitä hyödyntävää tutkimustyötä tehostavat kilpailuviranomaisen valvontatyötä.

Varaa aika demoon

 

Haluatko keskustella lisää aiheesta? Ota yhteyttä!

Jens Forsman