Uuden oppimista ja vanhan soveltamista – ratkaisusuunnittelijan työpäivä

24.10.2018

ERP, PIM ja CRM – näistä vähintään yksi tai useampi löytyy suurimmalta osalta suomalaisilta keskisuurilta yrityksiltä. Usealle niissä olevan datan todellinen hyödyntäminen on silti valitettavan vähäistä. Onneksi nykyään yhä useampi on jo osannut yhdistää Business Intelligence -ratkaisun olemassa olevan datan jatkoksi, ja pieni osa siitä näkyy työpäivässäni.

Aloitin noin puoli vuotta sitten Aureoliksessa ratkaisusuunnittelijana. Työnkuva kiehtoi minua, sillä aikaisemmassa työsuhteessani olin käsitellyt paljon kolmea aikaisemmin mainitsemaani järjestelmää. Nyt Aureoliksessa pääsen syventämään tietotaitoani ja yhdistämään aikaisemmin opittuja taitoja entistä tehokkaamin.

Työsuhteen ensimmäisen kuukauden sain lähes kokonaan käyttää ohjelmistoihin perehtymiseen ja itseopiskeluun. Perehtymisen jälkeen sain asiakkaan, jonka sovelluksien kehittämisestä olen vastuussa. Aluksi eri lähdedatojen, sovelluksien ja työkentän laajuus lähes säikäytti minut, mutta ratkaisuasiantuntija Risto Kainulaisen kanssa kävimme yhdessä asioita läpi ja hommat selkeytyivät. Toimivassa työyhteisössä asiat voitiin ratkaista porukassa!

Ratkaisusuunnittelijan päiväaskareet

Tavallisimmin ratkaisusuunnittelijan työpäivä sisältää nimensä mukaisesti erilaisten asioiden ratkaisua. Usein asiakkaan taholta on esitelty, mitä asioita he haluavat esimerkiksi sovellukseensa lisättäväksi. Näissä tilanteissa etsimme siihen sopivaa lähdedataa ja ratkaisemme, kuinka tuomme ne sovelluksiin siinä muodossa, kuin asiakas haluaa.

Työ vaatii myös paljon yhteistyötä asiakkaan sekä kolmansien osapuolien kanssa. Tälläisiä osapuolia ovat esimerkiksi muiden yrityksien edustajat, jotka toimivat saman asiakkaan parissa muissa tehtävissä. Sprinttien päätteeksi lopputuloksen ja tyytyväisen asiakkaan näkeminen on palkitsevaa.

Myös useat ulkoisista muuttujista johtuvat kiireelliset tietotekniset ongelmat ohjelmistoissa ja sovelluksissa päätyvät ratkaisusuunnittelijan työpöydälle. Tällaisissa tapauksissa pääsee usein toimimaan yhdessä tiimin kanssa, koska mahdolliset viivästykset voivat vaikuttaa asiakkaan liiketoimintaan. Yhteistyössä on siis jälleen voimaa.

Summa summarum: kun pitää mielen avoimena, on valmis oppimaan uutta, soveltamaan aikaisemmin opittua sekä halua toimia vuorovaikutuksessa muiden työkavereiden kanssa, ovat tärkeimmät avaintekijät koossa työn edistämiselle. Aurinkoista sykysyn jatkoa lukijoille!

Jaa tämä artikkeli