Tietomalli elää!

22.06.2016 Tietomallinnus, Tietovarastointi

Ketterässä IT-projektitoiminnassa on totuttu eläviin dokumentteihin. Scrumissa tuotteen työlista eli Product Backlog, joka määrittelee ne toiminnot jotka tuotteeseen toteutetaan, elää jatkuvasti kun tehtäviä pilkotaan, arvioidaan ja määritellään uudelleen. Määrittelydokumentaatiota ei tehdä pilkulleen valmiiksi varsinaista toteutusta edeltävässä kuukausien määrittelyprojektissa, vaan määrittelyt ovat elossa niin kauan kunnes määriteltävä toiminto on aivan toteutuksen kynnyksellä odottamassa seuraavaa sprinttiä. Kun puhutaan ketterästä BI-hankkeesta, myös tietomallin pitää elää.

On tavallista, että vaikka itse toteutusprojekti olisikin toimintatavoiltaan ketterä, pyritään tietomalli lukitsemaan paikoilleen ja hakkaamaan kiveen ennen kuin varsinainen toteutus alkaa. Jostain syystä vesiputousideologian koetaan tällaisissa tapauksissa vielä pätevän tietomallinnuksen osalta, vaikka muuten oltaisiinkin havahduttu ketterään toimintaan.

Kehitettäessä BI-ratkaisua ketterällä mallilla, tietomallinnus (samoin kuin muu määrittelytyö) tapahtuu ennen toteutusta, mutta vasta viime hetkellä, ”just-in-time”-periaatteella. Vaikka yleisellä tasolla käsitteistöä ja ER-malleja onkin hyödyllistä pohtia koko kokonaisuuden osalta jo hyvissä ajoin, ei varsinaista loogisen tason mallia saati sitten tietokannan muotoa voi lukita ennen aikojaan. Se voi onnistua jos tiimissä on mukana luotettava selvännäkijä, mutta tämä on melko harvinaista (jos sinulla on kyky nähdä tulevaisuuteen ja olet kiinnostunut IT-kehityksestä, ota yhteyttä!). Ketterässä projektissa tietomallinnuksesta tulee osa toteutusvaiheen kehittämisprosessia siinä missä muustakin määrittelystä. Kun komponentteja ja toimintoja työstetään backlogin mukaisessa prioriteettijärjestyksessä, tehdään samalla – juuri ennen toteutuksen aloitusta – niihin liittyvät tietomallinnustyöt.

Tämä tarkoittaa, että ketterässä BI-kehityshankkeessa tietomallintajia tai tietoarkkitehteja tarvitaan osana tiimiä koko ajan, ei vain alkuvaiheessa. Kun tietomallia rakennetaan paloissa yhtä aikaa muun työn kanssa, joudutaan hyväksymään tietty määrä keskipitkän aikavälin epävarmuutta tietosisältöjen ja kantarakenteiden suhteen. Samalla kuitenkin voitetaan paljon enemmän: mallit pysyvät aina ajan tasalla, arvailun määrä vähenee, ja samanaikaisesti muun kehittämisen kanssa tehty mallinnustyö pystyy sopeutumaan muutoksiin paremmin (inspect & adapt, kuten epävirallinen Scrumin iskulause kuuluu).

Elävä tietomalli voittaa lopulta aina kiveen hakatun mallin, riippumatta siitä millainen mallinnuksen Michelangelo sen on Carraran marmoriin nakuttanut.

Jaa tämä artikkeli