Tarvitaanko testausta – blogisarja tietovarastoinnista osa 4

24.07.2018 Tietovarastointi

Nykyaikaisen BI-järjestelmän laadun takaava TOP 3 -lista sisältää

  • Järkevällä tavalla suunnitellun ja toteutetun tietoarkkitehtuurin
  • Järkevällä tavalla suunnitellun ja toteutetun tietomallin
  • Datan laadun varmistavat prosessit

Data laadun varmistamisen työläin vaihe on testaus. Testaus on osa jokaisen suunnittelijan ja kehittäjän työnkuvaa, ja kaikkihan sitä osaavatkin tehdä. Näin on ainakin siihen saakka, kunnes tulee osallistuneeksi testauskoulutukseen ja ymmärtää, ettei välttämättä osannut puoliakaan edes testaukseen liittyvästä sanastosta. Kun huomioidaan testauksen hallintavälineiden kirjo ja testaukseen liittyvät prosessit, niin alkaa valjeta, miksi kokeneet työmääräarvioijat varaavat testaamiselle kolmanneksen projektin ajasta. Hyvin suuren osan testauksesta automaattisesti hoiteleva robotti auttaa luonnollisestikin, mutta melkoisen suunnittelun ja ponnistuksen takana on sellaisen henkiin herättely.

Olemme Aureoliksessa määräajoin tehneet toimenpiteitä yhtenäisten testauskäytäntöjen saavuttamiseksi. Olemme saaneet aikaiseksi sekä testauksen apuvälineitä, hyvin suunniteltuja prosesseja että käyttöliittymän sekä tietovaraston testirobotin. Tärkeintä on kuitenkin ollut ilo nähdä, että testaamisesta on tullut pakkopullan tai tylsän välttämättömyyden sijaan ylpeyden aihe. Tällöin hyväksymistestaajalle voidaan todeta: ”Etsi vaan virhettä, mutta et kyllä tule ensimmäistäkään löytämään”. Tänä vuonna hiomme omia prosessejamme edelleen – onhan joukkomme ja tarjoamiemme palveluiden valikoima kasvanut reipasta tahtia.

Tuttu ystävämme kiire ei saisi järjestelmäkehityksessä olla tekijä, jonka johdosta testausta laiminlyödään. Valitettava tosiasia kuitenkin on, että järjestelmää, jota ei ole toteutettu, ei voi ottaa käyttöön, mutta testaamaton järjestelmä sen sijaan voidaan. Harmillisen usein projektin suunnittelussa varataan katteettoman optimismin vallassa testaamiselle viikko tai pari kehityksen päättymisen jälkeen. Ei ole kovinkaan vaikea laskea, miten testauksen käy, kun kehitys tuon viikon tai pari myöhästyy tavoitteista.

testausta

Tietojärjestelmien elinkaaren eri osissa testaamiseen käytetty työmäärä voi vaihdella. Elinkaarensa alussa oleva järjestelmä on luonnollisestikin testattava huolella, mutta elinkaarensa loppupäässä olevan järjestelmän osalta tilanne saattaa olla toinen. Voi olla pelkästään järkevää resurssien käyttöä testata vain kriittiset osat järjestelmästä, joka ollaan ajamassa alas esimerkiksi kahden vuoden aikana, ja hyväksyä osa puutteista. Tällaisen valinnan onnistunut läpivienti vaatii järjestelmän omistajalta selkeitä päätöksiä ja avointa kommunikointia sekä kehittäjien että järjestelmän käyttäjien suuntaan. On myös tilanteita, joissa kehitetään uutta osaa keskelle olemassa olevaa järjestelmää. Tällöin on olennaista laatia testitapaukset niin, että testaus mittaa toteutettavaa uutta osaa.

Palataksemme otsikon kysymykseen, voisi vastakysymyksenä esittää: riittääkö se, että eräajo menee läpi ja raporteille nousee joitain lukuja?

Jaa tämä artikkeli