Optimointi osaksi kehittämisen strategiaa

09.03.2017 Tietovarastointi

Optimoinnin pitäisi aina perustua mitattuihin suureisiin. Vaikka motivaatio optimoinnin aloittamiseen olisikin subjektiivinen havainto, esimerkiksi “sovellus aukeaa tahmeasti”, tulisi ensin selvittää mitkä -mahdollisimman yksiselitteisesti havainnoitavat – ominaisuudet saavat sovelluksen toiminnan tuntumaan käyttäjästä tahmealta.

Optimointikohteen paikallistamista ja toimenpiteen vaikutuksen arviointia voidaan helpottaa huomattavasti, jos järjestelmä mittaa itseään myös normaalikäytön aikana.

Kun käytettävissä on toistuvia mittauksia eri komponenteista, vieläpä eri ajanhetkinä mitattuna, voidaan helpommin paikallistaa pahimmat kipupisteet ja kohdistaa toimenpiteitä sinne, missä niistä saadaan paras hyöty. Tällöin voidaan myös helposti verrata optimoidun ratkaisun suorituskykyä aiempaan ratkaisuun ja todentaa, oliko toimenpiteillä toivottu vaikutus.
Jatkuva automaattinen mittaus auttaa myös näennäisten satunnaisesti esiintyvien ongelmien paikallistamisessa. Kun dataa on kertynyt tarpeeksi, voidaan löytää vaikeastikin havaittavat säännönmukaisuudet ongelmatilanteiden esiintymisessä.

Parhaassa tapauksessa ongelmaan voidaan tarttua jo ennen kuin käyttäjä ehtii turhautua tilanteeseen tarpeeksi ottaakseen toimittajaan yhteyttä. Kun sovellus mittaa itseään käytön aikana, voidaan ennalta asettaa rajat, joiden ylittyessä ylläpitäjä saa tiedotteen ongelmatilanteesta. Toisaalta kertyneelle datalle voidaan myös määräajoin tehdä tarkempia analyysejä ja havaita parannuskohteita jo ennen kuin käyttäjät huomaavat niitä pyytää.

Jaa tämä artikkeli