Metsään menee jo suunnittelussa – blogisarja tietovarastoinnista osa 2

20.06.2018 Tietovarastointi

Liiketoimintatiedon hyödyntäminen kasvaa ja monipuolistuu jatkuvasti. Tämän takia on ensisijaisen tärkeää suunnitella ja rakentaa tietovarasto eli tiedon hyödyntämisen perusta hyvin. Tietovaraston suunnittelussa tulisi pyrkiä välttämään ainakin seuraavat viisi virhettä.

1. Uusi järjestelmä perii vanhan virheet

Usein uuden BI-järjestelmän ensimmäinen tavoite on korvata vanha, joten peruskäyttötapaukset ovat uudessa ja vanhassa järjestelmässä näiltä osin samat. Korvaava järjestelmä rakennetaan tavallisesti uudella teknologialla suurin odotuksin paremmasta. Kun vanha järjestelmä konvertoidaan uuteen mahdollisimman vähin kustannuksin, suunnittelu ohitetaan ja virheet kopioituvat uuteen järjestelmään. Tuloksena pahimmillaan jo muutaman vuoden päästä suunnitellaan jälleen järjestelmän uusimista. Tyypillisesti hankaluuksista syytetään teknologiaa, vaikka virhe on tapahtunut suunnittelun laiminlyömisessä.

2. Tietomalli karkaa käsistä

Tietomallia varten liiketoiminnan tietotarpeet kartoitetaan ja toiveet sekä tehdään käsite- ja tarveanalyysi. Näiden pohjalta rakennetaan käsite- ja tietomalli koko tietovarastolle. Tietomallista ei kuitenkaan tulisi yrittää tehdä liian täydellistä. Täydellisyyttä tavoitteleva tietomalli aiheuttaa tyypillisesti sen, että toteutushanke on liian suuritöinen ja kohtaa esteitä tai viivästyksiä. Ratkaisuna on, että säästetään työvaiheissa eli toteutetaan mallista vain osa. Kun tietomallista ei poisteta objekteja, jotka jäävät toteutuksen ulkopuolelle, voi DW:stä olla tyhjänä 50 %.

Puutteellinen tietomallisuunnittelu voi aiheuttaa ongelmia myös silloin, kun laajennetaan olemassa olevaa tietovarastoa. Tällöin ohitetaan usein suunnittelu ja siirrytään suoraan toteutukseen. Tässä tapauksessa uusia tietokantaobjekteja luodaan parhaan arvauksen perusteella ”lennosta” ja lisätään attribuutteja jo olemassa oleviin objekteihin. Tämä tuo haasteita kyselyiden tekemiselle sekä vaikeuttaa ylläpitoa ja raporttien rakentamista.

3. Tietojen profilointi ohitetaan

Tietovaraston suunnittelussa jokainen lähdejärjestelmän objekti on tarkistettava loogista ja fyysistä tietomallia vasten. Tärkeimpiä tarkistettavia asioita ovat tunnistetiedot, liiketoiminta-avaimien yksilöivyys, kenttien pituudet ja tietotyypit, tiedon viitteiden eheys, puuttuvien arvojen käsittely sekä päivämäärien esitysmuoto.

Tietojen profiloinnin ohittaminen kostautuu yleensä vasta, kun tietovaraston päälle rakennettaan hyödyntäviä kerroksia. Virheiden korjaus tässä vaiheessa voi kuitenkin olla hyvinkin kallista.

4. Nimeämisstandardia ei ole tai sitä ei noudateta

Tietovaraston nimeämiskäytäntöjen tulisi olla yhtenäiset. Valituilla nimillä pitäisi tunnistaa, mitä sovelluksen osa tekee, ja nimeämiskäytäntöjen pitäisi olla vähintään projektitiimin sisällä yhtenäiset. Vakioidut nimeämiskäytännöt ovat myös hyvän dokumentaation perusta.

Jos yhtenäisiä nimeämiskäytäntöjä ei ole, jokainen kehittäjä nimeää asioita omien mieltymystensä mukaan. Tällöin järjestelmän hyödyntäjät, ylläpitäjät ja loppukäyttäjät joutuvat joko arvailemaan tai kahlaamaan yli 500-sivun dokumentaation selvittääkseen epäloogisesti nimetyn komponentin käyttötarkoituksen. Puutteellinen nimeämiskäytäntö voi myös lisätä järjestelmän käyttövirheiden riskiä, kun esimerkiksi tietoja poimitaan vääristä kentistä.

5. Kehitystyö eristetään itsenäisiin kokonaisuuksiin

Kun tietovarastokehitystä tehdään rajatuilla resursseilla, asioita pilkotaan ja tiimin jäsenet tekevät itsenäisesti osia, jotka kootaan muutaman viikoin sykleissä yhteen. Tämän sinällään paljon etuja tuottavan ketterän etenemistavan varjopuolena voi olla, ettei asioiden keskinäiseen riippuvuuteen ja kenties alussa hyvinkin suunniteltuun arkkitehtuuriin kiinnitetä riittävästi huomiota. Tämän seurauksena arkkitehtuuri rapautuu, ja valmis toteutettu järjestelmän osa, joka näyttää todella hyvältä testiympäristössä, ei olekaan yhteensopiva olemassa olevien tietojärjestelmien kanssa.  Saman lopputuloksen saa aikaan myös vanhalla ”olen täällä vain töissä”-asenteella.

Jaa tämä artikkeli