Mitä tehdä, jos BI-homma ei toimi? – Osa 1

26.08.2016 Tietovarastointi

Erilaista tietoa omasta ja kilpailijoiden toiminnasta on maailma pullollaan, mutta jotenkin se pitäisi saada ensin kerättyä? Jääkö kerätty tieto suoraan päättäjien sähköpostien pinoon – avaamatta?

Pitääkö raportteja näprätä käsipelillä päivästä toiseen? Karkaavatko BI:n kustannukset käsistä?

Jos jouduit vastaamaan kyllä, käänny ihmeessä asiantuntevan BI-toimittajan, Aureoliksen, puoleen!

Lähdetäänpä perusasioista, mitä on BI? BI tulee sanoista Business Intelligence eli liiketoimintatiedon hallinta, ja se on systemaattista yrityksen suorittamaa liike-elämän tietojen hankintaa, tallennusta ja analysointia.

BI-työkalujen avulla kerätään järjestelmistä (esim. toiminnanohjaus- tai kommunikaatiojärjestelmä) systemaattisesti oleellista tietoa, tutkitaan ja analysoidaan sitä sekä käytetään lopulta päätöksenteon tukena.

Liiketoiminnan johtaminen edellyttää, että yrityksellä on yhteinen visio tulevasta kehittämisestä. Sen kuvaamiseksi on mietittävä liiketoiminnan tarpeet nyt ja myös tulevaisuudessa, keitä ovat eri käyttäjä- ja sidosryhmät rooleineen, mitkä ovat BI:lle asetettavat odotukset, jne. Ehkä kaikkein tärkeinpänä asiana on kuitenkin sekä johdon että muun henkilöstön sitouttaminen. Siksi BI:lle tarvitaan vastuuhenkilö! Vision laatimisen työkaluja ovat mm. BI-strategian luominen, tai BI RoadMap, jossa määritellään vaatimukset ja vaiheistetaan eteneminen tavoitetilaan.

Lopulta BI-järjestelmät syntyvät useiden valintojen ohjaamina: Mitä me tarvitsemme menestyäksemme? Millaisia kokonaisuuksia meidän pitää tunnistaa?

 • ETL, dataintegraatio: tietovarastoratkaisu, lähdejärjestelmien määrä, tiedon määrä, …
  • ETL-prosessia käytetään integroimaan tietojärjestelmien tietoja yhteen.
  • Prosessin avulla rakennetaan tietovarastoja, joita käytetään yritysten päätöksentekoprosesseissa, raportoinnissa ja analysoinnissa
 • Raportointi, visualisointi: vakioraportointi, viranomaisraportointi, porautuva raportointi, ad-hoc –raportointi, visualisointi, dashboardit, …
  • Raportointi muodostaa perustan organisaation toiminnan seuraamiselle
  • Raportoidaan tapahtunutta tietoa.
  • Tietoa voidaan tarkastella eri näkökulmista.
  • Tietoon voidaan porautua.
  • Luvut ovat täsmällisiä, esimerkiksi tammikuun myynti euroina.
  • Johtopäätökset tulevasta perustuvat käyttäjän tulkintaan.
  • Erilaiset luokittelut tapahtuvat taustamuuttujien perusteella, esim. ikä ja sukupuoli.
  • Käyttäjänä voi olla periaatteessa kuka tahansa.
 • Analytiikka, ennustava analytiikka: data discovery, data-mining, ennustaminen, mallintaminen
  •  Analytiikka
   • Analysoidaan tapahtunutta tietoa
  • Edistynyt/ennustava analytiikka (Advanced analytics)
   • Analysoidaan tapahtunutta tietoa ja sen perusteella ennustetaan tulevaisuuden skenaarioita erilaisilla (matemaattisilla ja tilastollisilla) menetelmillä, kuten regressio- ja aikasarja-analyysit sekä päätöspuut. Ennusteet ovat todennäköisyyksiä, eivät täsmällistä tietoa.
  • Statistics, data mining, machine learning, text mining, …

Blogini toisessa osassa mennään vähän teknisemmälle tasolle. Pysythän mukana!

Jaa tämä artikkeli