TIEDOLLA JOHTAMISEN PÄÄMÄÄRÄ ON TUKEA
YRITYKSEN STRATEGIAN TOTEUTUMISTA

Tiedolla johtamisen päämäärä on tukea yrityksen strategian toteutumista hyödyntämällä tehokkaasti olemassa olevaa tietoa.

Organisaatioilla on käytössään enemmän dataa kuin koskaan aikaisemmin. Sen tallentaminen on myös entistä edullisempaa. Datan määrän kasvaessa myös sen käsittelemiseen tarkoitetut työkalut ovat kehittyneet merkittävästi. Tiedon yhdisteleminen ja analysoiminen on entistä helpompaa ja nopeampaa. Kaikesta tästä huolimatta – tai ehkä juuri siitä johtuen – validin tiedon saaminen oikea-aikaisesti päätöksenteon tueksi on osoittautunut haastavaksi.

Tiedolla johtamisen palvelut

Tiedolla johtamisen konseptimme on kehitetty asiantuntijoidemme kokemusten perusteella selkeäksi ja loogisesti eteneväksi malliksi. Asiantuntijamme auttavat organisaatiota oppimaan tieto-ohjautuvaksi. Selkeytämme kehityskohteet tiedolla johtamiseen ja luomme suunnitelman tulosten jalkauttamiseksi. Valjastamme oman tietopääomamme asiakkaiden käyttöön. Olemme varmasti törmänneet asiakkaan kohtaamiin ongelmiin jo aiemmin ja tiedämme, miten ne kannattaa ratkaista.

Tiedolla johtamisen päämäärä on tukea yrityksen strategian toteutumista hyödyntämällä tehokkaasti olemassa olevaa tietoa. Ensimmäinen looginen askel yrityksen matkalla tieto-ohjautuvaksi on määritellä yrityksen strategiaa tukeva BI-strategia. Yrityksen strategia määrittelee myös BI-strategian kehityskohteiden keskinäisen prioriteetin.

tiedolla johtaminen

Projektitoiminta

Kehitysprojektien implementointiin tarjoamme projektitoimintamallimme sekä tiedolla johtamisen asiantuntijamme. Asiantuntijamme ovat kokeneita ammattilaisia, jotka osaavat kiertää karikot ja tuntevat alan parhaat käytännöt. Hallitsemme projektit määrittelystä toteutukseen. Ylläpitomallimme luo asiakkaalle edellytykset keskittyä olennaiseen – liiketoimintaan.

Tiedon hallintamalli

Validin tiedon saaminen oikeaan aikaan päätöksenteon tueksi edellyttää tiedon hallinnointia proaktiivisesti. Tiedon hallintamalli on käytännönläheinen konsepti organisaation tieto-ohjautuvuuden varmistamiseksi. Se määrittelee organisaatiolle yksilöllisen toimintamallin ohjeineen, sääntöineen ja roolituksineen. Olemme jakaneet tiedon hallintamallin viiteen osa-alueeseen, jotka muodostavat tieto-ohjautuvan organisaation perustan. Käymme osa-alueet läpi ja autamme ratkaisemaan mahdolliset ongelmat eri osa-alueilla.

 

BI Advisortiedon hallintamalli

Tarjoamme asiantuntijoitamme sparraamaan tiedolla johtamisesta. Asiantuntijoillamme on pitkä kokemus tiedolla johtamisen hankkeista ja niiden implementoinnista. Projekteissa törmätään usein samoihin ongelmiin, joihin meillä on jo ratkaisuehdotukset. Asiantuntijoiden käyttäminen hankkeissa säästää sekä aikaa että rahaa, olipa kyse sitten projektitoimituksesta, tieto-ohjautuvan organisaation rakentamisesta tai analytiikasta.