Tiedolla johtamisen lyhyt oppimäärä

16.07.2019 Analytiikka, Tiedolla johtaminen

BI-akatemiamme tarjoaa pitkin vuotta erilaisia webinaareja ja koulutuksia kaikille tiedolla johtamisesta kiinnostuneille. Esiintyjinä ja kouluttajina toimivat Aureoliksen omat tiedolla johtamisen asiantuntijat. BI-akatemian tarkoituksena on tukea tieto-ohjautuvuuden kehittämistä organisaatioissa, ja pyrimmekin nostamaan webinaareihimme aiheita liiketoimintatiedon hyödyntämisen koko prosessista tietovarastoinnista raportointiin ja analytiikkaan sekä tiedolla johtamiseen.

Kesän aikana asiantuntijamme viettävät ansaittua kesälomaa, ja uusia BI-akatemian tapahtumia järjestetään jälleen syksyllä. Uusia webinaareja odotellessa olemme kesäksi koonneet BI-akatemiamme sisällöistä tiedolla johtamisen lyhyen oppimäärän. Kokonaisuus koostuu alkuvuoden BI-akatemian webinaareista ja muista videosisällöistä. Voit tutusta ensin yleisempiin sisältöihin tiedolla johtamisesta ja analytiikasta ja jatkaa sitten syventäviin aiheisiin, kuten organisaation kehittäminen tieto-ohjautuvaksi tai Big Data -analytiikka ja konenäön hyödyntäminen.

Tiedolla johtaminen

Tiedolla johtamisen päämäärä on tukea yrityksen strategian toteutumista hyödyntämällä tehokkaasti olemassa olevaa tietoa. Organisaatioilla on käytössään enemmän dataa kuin koskaan aikaisemmin. Sen tallentaminen on myös entistä edullisempaa. Datan määrän kasvaessa myös sen käsittelemiseen tarkoitetut työkalut ovat kehittyneet merkittävästi. Tiedon yhdisteleminen ja analysoiminen on entistä helpompaa ja nopeampaa. Kaikesta tästä huolimatta – tai ehkä juuri siitä johtuen – validin tiedon saaminen oikea-aikaisesti päätöksenteon tueksi on osoittautunut haastavaksi.

BI-akatemian alkuvuoden videosarjan ensimmäisessä osassa käsiteltiin mikä tiedolla johtamisessa on tällä hetkellä tärkeää ja mitä organisaatioiden tulisi ottaa huomioon BI-projekteja suunnitellessa:

Tiedolla johtaminen ei ole tekniikkalaji

Monessa organisaatiossa on huomattu, että järjestelmien ja informaation on kehityttävä samaa tahtia strategian ja muun toimintaympäristön kanssa. Muuten päädytään tilanteeseen, jossa mittarit ja analyysit eivät kerro mitään nykyisestä toiminnasta tai siitä, mihin ollaan menossa. Kun tietoa kertyy paljon useasta eri lähteestä, sitä on osattava myös johtaa. Miten se tehdään? Tähän kysymykseen perehdyttiin BI-akatemian videosarjan toisessa osassa:

Validin tiedon saaminen oikeaan aikaan päätöksenteon tueksi edellyttää tiedon hallinnointia proaktiivisesti. Tiedon hallintamalli on käytännönläheinen konsepti organisaation tieto-ohjautuvuuden varmistamiseksi. Se määrittelee organisaatiolle yksilöllisen toimintamallin ohjeineen, sääntöineen ja roolituksineen. Webinaarimme Quo vadis, BI – miten organisaatiosta tehdään tieto-ohjautuva käsitteli tiedon hallintamallia sekä muita keinoja, jotka auttava organisaatioita oppimaan tieto-ohjautuviksi:

Analytiikan hyödyntäminen on osa tiedolla johtamista.

Analytiikka auttaa ymmärtämään ilmiöitä datan taustalla ja löytämään vastauksia liiketoimintakysymyksiin. Tilastotieteellisiä menetelmiä hyödyntävän edistyneen analytiikan avulla ennustetaan tulevaisuuden skenaarioita, segmentoidaan tietoa samankaltaisiin ryhmiin sekä etsitään syy-seuraussuhteita. Korkealentoisetkaan ideat eivät yleensä estä analytiikan hyödyntämistä käytännön pulmien ratkaisemiseen eri toimialoilla. Minkälaisia konkreettisia ongelmia analytiikalla on ratkaistu? Videosarjan kolmannessa osassa esittelimme muutaman kiinnostavimman viimeaikaisen asiakas-casemme:

Big data -analytiikka

Big Dataan kuuluvat suuret datamassat sekä ei-strukturoitu data. Big Datan moninaisuuden takia sen hyödyntäminen aiheuttaa muutoksia organisaation tietoarkkitehtuuriin ja tiedonkäsittelyn prosesseihin. Lisäksi tulee huomioida uudenlaiset osaamistarpeet liittyen esimerkiksi datan esikäsittelyyn ja analysointiin sekä riskienhallintaan. Big Data -webinaarissamme käsittelimme Big datan erityispiirteitä analytiikan näkökulmasta:

Käyttöasteen mittaaminen sensoridataa ja konenäköä hyödyntämällä

Perinteinen menetelmä käyttöasteiden mittaamiseen on kallis ja hidas. Miten toimitilan käyttöastetta sitten voidaan mitata tehokkaasti? Webinaarissamme käsittelimme konkreettisia esimerkkejä toimitilan käyttöasteen seurannasta ja esittelimme demon Helsingin älykoulun sensoridatan visualisoinnista. Kerroimme myös, miten tietoturva sekä yksityisyyden suoja tulee ottaa huomioon käyttöastetta mitattaessa:

Aureolis BI-akatemia

BI-akatemiamme sisällöt on suunniteltu tukemaan organisaatioiden tieto-ohjautuvuuden kehittämistä. Tiedolla johtamisen lyhyessä oppimäärässä nostimme aiheiksi tuoreimpia sisältöjämme, vanhemmat webinaarit voit katsoa BI-akatemian sivulta. Uusia webinaareja on jälleen tulossa syksyllä. Mikäli haluat tiedon tulevista webinaareista ja sisällöistä, voit tilata ilmoitukset niistä sähköpostiisi:

BI-akatemian postilista

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Jaa tämä artikkeli