BI-trendit vuonna 2018 – aitoja trendejä vai myyntihypetystä?

09.02.2018 Analytiikka, Tiedolla johtaminen

BI- ja analytiikkamarkkina kehittyy ja muuttuu huimaa vauhtia, ja uusia hypetyksiä tulee ikkunoista ja ovista. Mutta mikä on todellisuus erityisesti Suomessa? Mitkä ovat trendejä käyttäjäorganisaatioiden näkökulmasta, ja mitkä vain toimittajien?

BARC:n eli Business Application Research Centerin uunituore “BI Trend Monitor 2018” -tutkimus kertoo BI-markkinoiden yleisistä suunnista ja kuumimmista teemoista. Vuosittainen tutkimus on perinteisesti toteutettu kyselyllä, johon on vastannut melkein 3000 BI-ratkaisujen käyttäjää, konsulttia ja teknologiatoimittajaa. Eri teemoihin vastaajat ovat vastanneet asteikolla 0 (ei yhtään tärkeä asia) – 10 (erittäin tärkeä). Tutkimuksen mukaan globaalit BI-trendit TOP 3 -lista tänä vuonna on seuraava:

1. Master Data/ DQ management (ka 6.9)
2. Data discovery/ visualization (ka 6.8)
3. Self-service BI (ka 6.4)

Tutkimuksessa nostettiin esille se, että muutamien vastausten kohdalla näkemyksissä on poikkeuksellisen iso ero käyttäjäorganisaatioiden ja toimittajien välillä. Esimerkiksi Cloud BI:n osalta vastaukset eroavat suuresti riippuen siitä, onko vastaaja käyttäjäorganisaatiosta vai konsultti tai teknologiatoimittaja. Käytännössähän tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaiden mielestä Cloud BI ei ole hottista, mutta konsulttien ja teknologiatoimittajien mielestä kuuminta sellaista. Myyntihypetystä siis vai? Sama tilanne vaikuttaa olevan usean muunkin teeman kohdalla, esimerkkinä mainittakoon Mobile BI.

Olen itse keskustellut viimeisen puolen vuoden aikana yli 50 suomalaisen yrityksen kanssa. Myös Suomesta käsin vaikuttaa siltä, että monet teemat, joita konsultit eniten rummuttavat, eivät ainakaan toistaiseksi ole organisaatioissa erityisen tärkeitä. Lisäksi yrityksissä ajatukset siitä, mitkä ovat BI-trendit, vaihtelevat todella paljon oman lähtötilanteen (esimerkiksi toimiala, perusjärjestelmien määrä, keskeisten järjestelmien uusiminen, organisaatiouudistukset) ja BI-kehitystason mukaan.

Mielestäni lähemmäksi Suomen tilannetta päästään tarkastelemalla pohjoismaista BI-trendit TOP 5 -listaa.

1. Data discovery/ visualization

Suomalaisissa organisaatioissa panostetaan lähes poikkeuksetta datan visualisointiin ja data discoveryyn joko uudistamalla työkaluja tai lisäämällä jo hankittujen työkalujen käyttöä.

2. Master data/ DQ management

Todella moni suomalainen yritys taistelee edelleen ns. perusasioiden äärellä, kuten datan hallinta, datan laatu, läpinäkyvyys dataan, master data sekä datan saaminen liiketoiminnan käyttöön riittävän nopeasti. Jos nämä perusasiat eivät ole kunnossa, on erittäin hankala edetä oikeastaan millään muulla alueella ilman, että suuria ongelmia tulee vastaan ennemmin tai myöhemmin.

3. Data Governance

IT:n rooli on monessa suomalaisorganisaatiossa jo muuttunut raporttitehtaasta datan hallinnan ja tarjoamisen ammattilaiseksi. Tämä on mielestäni selkeä ja looginen kehityssuunta myös tulevaisuudessa.

4. Data preparation for business users

Uudet teknologiat mahdollistavat mielestäni nyt ensimmäistä kertaa oikean itsepalvelu-BI:n. Työkalujen käyttö on riittävän nopeaa ja helppoa, jotta niitä kykenevät ei-niin-teknisetkin henkilöt käyttämään tehokkaasti. Lisäksi rooli-, käyttäjäryhmä- tai teemakohtaiset ”työpöydät” ovat yleistyneet. Käyttäjien ei siis enää tarvitse koota tarvittavaa tietoa kymmeniltä eri raporteilta tai dashboardeilta, heidän raporttitarpeensa voivat parhaimmillaan täyttyä jopa yhdeltä luukulta.

5. Agile BI development

Kehitysprosessit on suomalaisissa yrityksissä suurilta osin jo viety tavalla tai toisella ketteriin malleihin. Ne organisaatiot, jotka eivät vielä ole tätä tehneet, ovat menossa ketterien menetelmien suuntaan.

Kun itse kurkistan kristallipallooni, näen vuodelle 2018 erittäin kirkkaina ainakin seuraavat BI-trendit:

1. Yritykset investoivat edelleen tietojen hallinnan perustan kuntoon saattamiseen tai parantamiseen esimerkiksi tietovarastoja uusimalla sekä moderneja teknologioita ja työkaluja käyttämällä.

2. Liiketoiminta ottaa yhä enemmän vastuuta BI:stä ja analytiikasta, ja IT keskittyy datan hallintaan, hallinnointiin ja sen tarjoamiseen liiketoiminnan käyttöön.

3. Yksittäisten raporttien ja dashboardien sijasta tehdään kokonaisvaltaisempia BI-ratkaisuja, esimerkiksi rooli-, käyttäjäryhmä- tai teemapohjaisia työpöytiä.

4. Perinteisiä BI-ratkaisuja rikastetaan edistyneen analytiikan keinoin, esimerkiksi tuomalla simulaatioita, ennusteita tai erilaisia skenaarioita päätöksenteon tueksi

 

 

Jaa tämä artikkeli