Vakuutusalan viranomaisraportointia Oracle-välineillä

21.10.2016 Raportointi, Viranomaisraportointi

Vakuutusyhtiön tulee toimittaa erilaisia vakuutus- ja vahinkoaineistoja Tapaturvamakuutuskeskukselle (TVK) ja Liikennevakuutuskeskukselle (LVK). Verottajalle toimitetaan vuosi- ja kuukausi-ilmoituksia maksetuista veronalaisista korvauksista ja etuuksista. Eläketurvakeskus (ETK) ja Kansaneläkelaitos (Kela) tarvitsevat tietoja eläkkeeseen ja sosiaalietuuksiin vaikuttavista lakisääteisistä liikenne- ja tapaturmavakuutuskorvauksista.

Näistä TVK:lle ja LVK:lle lähetettävät aineistot päätyvät pääosin tutkijoiden ja tilastonikkareiden jatkojalostettaviksi ja edelleen raportoitaviksi. Näissä on siis liiketoiminnallisesti loppuun asti kyse selkeästä raportoinnista. Verottaja, ETK ja Kela puhuvat kuitenkin raporttien sijaan rekisteröintisanomista tai -ilmoituksista. Saapuvien sanomien sisältö tallennetaan viranomaisen päässä operatiiviseen tietokantaan ja sitä käytetään ydintoimintaan eli verojen, eläkkeiden ja etuuksien laskentaan. Tietoja siis toimitetaan palvelurajapinnan kautta vakuutusyhtiön operatiivisesta järjestelmästä viranomaisen operatiiviseen järjestelmään. Tästä näkökulmasta on loogista, että viranomaisraporttien muodostus ja lähetys on myös vakuutusyhtiön päässä päätetty kytkeä osaksi operatiivista järjestelmää ja toteuttaa samalla teknologialla.

Viranomaisraportointia varten tarvittava tietosisältö poimitaan ja muokataan PL/SQL:llä raporttikohtaiseen staging-taulurakenteeseen. Sieltä tiedot haetaan ja muokataan samalla tekniikalla positiopohjaiseksi tiedostoksi, joka lähetetään viranomaisen tarjoamaan rajapintaan. Staging-taulujen tiedot säilytetään audit trail-tarkoitukseen, mutta myös siksi, että useiden aineistojen muodostuksessa tarvitaan takaisinkytkentää aiemmin lähetettyihin tietoihin. Esimerkiksi jos vahingon tiedot on TVK:lle lähetetty jo kerran, tiettyjä tietoja ei raportoida enää seuraavilla lähetyskerroilla.

Viranomaisraporttien tietotarpeet ovat sangen laajoja ja monimutkaisia. Yhdellä raportilla voi olla lähes sata kenttää, joista jokaiselle on erillinen enemmän tai vähemmän mutkikas määrittelynsä ja vastaava tekninen toteutus. Perinteisen Oracle-teknologian käyttämisessä on tässä kaksi verratonta etua sekä asiakkaan että kehittäjän näkökulmasta: ensinnäkin kaikki on mahdollista ja toiseksi kaikki toimii! No, täytyy myöntää, että testaajat ovat tekeleistämme löytäneet matkan varrella muutaman virheenkin. On kuitenkin mukavaa voida luottaa siihen, että jokainen virhe on omien sormien kautta syntynyt ja samaa tietä myös korjattavissa! Pohjalla oleva teknologia itsessään toimii, siinä ei ole koko projektin aikana tullut vastaan yhtään bugia tai toiminnallisuutta estävää rajoitusta.

tilaa aureolis blogi

TILAA BLOGI

Saat asiantuntijoidemme kirjoittamat tekstit suoraan sähköpostiisi!

Seuraavassa blogissa kerron kokemuksia Oracle BI Publisher–välineestä, jolla on toteutettu vakuutusyhtiön sisäistä raportointia.

Jaa tämä artikkeli