Raportointia Oracle BI Publisherilla

11.11.2016 Raportointi

Edellisessä blogissa kerroin, kuinka vakuutusyhtiön viranomaisraportointia on toteutettu Oraclen välineillä. Tällä kertaa esittelen vakuutusyhtiön sisäistä raportointia, jota on toteutettu Oracle BI Publisherilla (BIP).


BI Publisherissa on sekä kehittäjälle että loppukäyttäjälle tarjolla selainpohjainen käyttöliittymä. BIP:iin luodaan jokaista raporttia kohden kaksi versioitavaa komponenttia: tietomalli ja raportti. Tietomalli sisältää yhden tai useampia tietojoukkoja, joihin voidaan hakea tietoa eri kyselykielillä ja eri tietolähteistä: tuettuja kyselykieliä ovat esim. SQL, MDX ja LDAP.  Raportti sisältää yhden tai useampia layoutteja. Grafiikkaa, pivot-taulukoita ja tiedon muotoiluominaisuuksia on tarjolla runsaasti. Raporttipuolella toimii monikanavajulkaisu: interaktiivisen selainkäyttöliittymän lisäksi raportin saa ladattua esimerkiksi Excel-, PowerPoint- tai PDF-muotoon. Raporttien automaattinen ajastus ja lähetys on mahdollista. Interaktiivisessa näkymässä käyttäjä voi asettaa hakuparametreja ja suodattaa näytettävää tietoa.

Valistunut lukija arvannee, että kun siirrytään perinteisestä ohjelmoinnista selainpohjaiseen graafiseen käyttöliittymään, siirrytään väistämättä myös bugien ja rajoitteiden maailmaan. Näitä tuskin on kuitenkaan Oracle-välineissä yhtään enempää kuin vastaavissa muissakaan tuotteissa.BIP-raportin tuottaminen vaatii erityisosaamista, mutta kun perustaidot ovat hallussa, raportin tekeminen sujuu sillä sangen nopeasti. Sen minkä väline ehkä tekemisen helppoudessa häviää jollekin muulle tuotteelle, se varmasti voittaa tietomallin lähes rajattomissa mahdollisuuksissa. Malliin voi ladata kuinka monimutkaisen SQL-koodin tahansa ja tarvittaessa laajentaa toiminnallisuutta tietomallin SQL:stä kutsuttavilla, kantaan tallennetuilla PL/SQL-funktioilla. Sisäisissäkin raporteissa tietotarpeet ovat niin monimutkaisia, että kyselyn ja mahdollisten funktioiden laatimiseen kuluu koko raportin tekoajasta helposti yli 95 %. Kokonaiskustannuksissa ei ole tällöin juuri merkitystä sillä, kuluuko raportin layoutin tekemiseen tunti vai kymmenen minuuttia.

bip

Oracle BI Publisher toiminnallisuus (lähde: www.howtoexam.com)

Yksi rasittava piirre on, että BIP:n SQL-kääntäjä on hyvin kranttu syntaksin suhteen. Kysely, joka SQL Developerilla toimii moitteitta, ei suostukaan toimimaan BIP:ssä. Usein korjaus on yksinkertainen – esimerkiksi sulkeiden lisääminen tai kommenttien poistaminen koodista.

Korjausta vaativan kohdan löytäminen voi kuitenkin olla hyvinkin haastavaa, koska BIP ei anna juuri mitään vihjeitä siitä, mikä on pielessä. Tähän ominaisuuteen kuitenkin tottuu ja oppii vähitellen kirjoittamaan koodia siinä muodossa että se BIP:lle kelpaa. Toinen tyypillinen ongelma on ollut, että tietomallin sarakkeiden tietotyypit saattavat satunnaisesti vinksahtaa väärään asentoon. Myös tämän kohdan älyää kokeneempi kehittäjä heti tarkistaa, jos raporttia vaivaa mystiseltä tuntuva virhe. Näiden asioiden kanssa kehittäjänä pystyy hyvin elämään. Kurjempia ovat muutamat käyttäjälle näkyvät ongelmat, joita ei pysty korjaamaan. Selainten välimuistit aiheuttavat välillä ikäviä yllätyksiä: esimerkiksi parametrin valintalistalla saattaa joskus näkyä vanhoja arvoja tai raportin ajohetken aikaleima näyttää ensimmäisen saman selainistunnon aikana käynnistetyn raportin aikaa. Myös kieliasetukset toimivat hiukan vaihdellen: vaikka käyttäjä on valinnut käyttöliittymäkielen suomeksi, saattaa osa teksteistä olla englanniksi. Onneksi käyttäjälle asti näkyvät ongelmat ovat lähinnä hiukan kiusallisia eivätkä vaikuta varsinaiseen raportin tietosisältöön.

BIP-raportoinnin lisäksi Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE) tarjoaa laajan välineistön tiedon analysointiin. Välineistöön kuuluvat mm. BI Answers  ad hoc-kyselyiden laatimiseen sekä Oracle Real-Time Decision Server ennustemallien laatimiseen ja päätöksenteon tukemiseen. Näiden osalta en pysty valitettavasti pysty kertomaan omakohtaisia kokemuksia.

Loppuyhteenvetona voi todeta, että jos yrityksellä on operatiivisella puolella Oracle-teknologia käytössä, ei BI-puolella välttämättä kannata lähteä merta edemmäs kalaan. Oracle-arkkitehtuurin ulottaminen BI-puolelle mahdollistaa operatiivisen puolen IT-resurssien osaamisen hyödyntämisen myös BI-ratkaisuissa. Myös lisenssipuolella on saavutettavissa synergiaetuja. Oraclen tarjoama välineistö on kaiken kattava ja kilpailukykyinen muiden vastaavien tuotteiden kanssa. Kehittäjän näkökulmasta välineistön laajat mahdollisuudet ja vakaa toimivuus ovat tekijälle tärkeämpiä kuin tekemisen näennäinen helppous. Suosittelen tutustumaan!

Jaa tämä artikkeli