TIETOMALLIT TEKEVÄT TIETOVARANNOT YMMÄRRETTÄVIKSI

Tietomallinnus on liiketoimintatiedon hallinnan perusta

Hyvin toteutettu ja laajennettavissa oleva tietomalli (Data Model) tekee yrityksen tietovarannot ymmärrettäviksi liiketoiminnalle ja luo yhteisen kielen liiketoiminnan ja IT:n välille. Laadukas tietomalli on edellytys yrityksen tietovarantojen tehokkaaseen hyödyntämiseen liiketoiminnan tukena.

Suunnittelemme liiketoimintatiedon hyödyntämisen tueksi tietomallin, joka kuvaa organisaation tietojen rakenteen sekä asioiden yhteydet riippumatta teknisistä järjestelmistä. Kartoitamme organisaation tietoarkkitehtuurin sekä tietomallit liiketoiminnan edustajien workshopeissa sekä haastatellen. Workshopit toimivat myös hyvänä perustana tiedon omistajuuskysymysten selvittämiseen. Lopputuloksena tuotamme kuvauksen organisaation tietoarkkitehtuurista sekä tietomallin tiedolla johtamisen tueksi. Tarjoamme myös tietomallinnuksen koulutuspalveluja.

Hyvin suunniteltu tietomalli mahdollistaa onnistuneen järjestelmäkehityksen ja hallitut järjestelmämuutokset sekä auttaa säästämään projekti- ja ylläpitokustannuksia. Tietomalli myös poistaa väärinkäsityksiä liiketoimintakäsitteiden ympäriltä ja helpottaa organisaation sisäistä kommunikaatiota.

tietomallinnus

Lisätietoa tietomallinnuksesta BI-akatemiamme webinaarissa Moderni ja kustannustehokas BI – kuinka se toteutetaan?

Haluatko keskustella lisää aiheesta? Ota yhteyttä!

Jens Forsman