TIETOALUSTAT TUKEVAT TIEDOLLA JOHTAMISTA

Tietoalustat

Tiedolla johtaminen edellyttää yrityksen tietovarantojen laajamittaista hyödyntämistä. Tehokkaan hyödyntämisen edellytyksenä on tiedon keskittäminen ja hallinnointi. Tietovarastojen (Data Warehouse) avulla eri tietojärjestelmien tiedot kootaan yhteen tietokantaan sekä puhdistetaan ja jalostetaan yhden tai useamman raportointi- tai analysointisovelluksen tietolähteeksi. Useimmiten pilvipohjainen tietoalusta (Data Platform) mahdollistaa entistä laajemman tiedon hyödyntämisen erilaisiin käyttötarkoituksiin ja erilaisilla hyödyntämisvälineillä. Datan hallittu jakaminen ulos rajapintojen kautta edelleen laajentaa tietoalustalle tuodun datan käyttömahdollisuuksia ja käyttäjäryhmiä.

Määrittelemme, testaamme ja toteutamme tietoalustat ja tietovarastoratkaisut parhaita kehittämiskäytäntöjä noudattaen sekä autamme niihin liittyvissä teknologia- ja alustavalinnoissa. Toteutamme konvertoinnit uuteen tietomalliin tai uudelle alustalle. Vastaamme tietoalusta- ja tietovarastoratkaisujen ylläpidosta ja pienkehityksestä jatkuvana palveluna. Autamme tiedon laadun kysymyksissä sekä laatumittareiden määrittelyssä. Tarjoamme myös tietoalustoihin ja -varastoihin liittyviä konsultointi- ja auditointipalveluja.

Toimitusmallimme kattaa myös tukitoiminnot, kuten ajastetut tiedon lataukset  ja virheiden hallinnan, tiedon puhdistamisen, historiatiedon käsittelyn, versionhallinnan, automatisoidut jakeluratkaisut sekä vakioidut testauskäytännöt. Asiakkaan tarpeista ja toiveista riippuen toteutukset ovat mahdollisia niin on-premises kuin skaalautuvassa pilvessäkin. Tietorakenteet, esimerkiksi normaalisoidut rakenteet, tähti- ja lumihiutalemallit ja data vault -ratkaisut, valitaan ja toteutetaan vastaamaan liiketoiminnan tarpeita.

Hyvien suunnitteluperiaatteiden ja IT-hallintatapojen mukainen joustava tietoalusta- ja tietovarastoratkaisu mahdollistaa nopean ja automatisoidun raportoinnin sekä liiketoiminnalle lisäarvoa tuottavan analytiikan. Muutokset ovat hallittavissa keskitetysti, ja tietojen luottamuksellisuus on turvattu.

Maakuntien_tilakeskus_tietoalusta

Tutustu myös muihin tietovarastoinnin asiakashankkeisiimme:

Lisätietoa tietovarastoinnista blogiteksteissämme:

Haluatko keskustella lisää aiheesta? Ota yhteyttä!

Sami Lehto