TIETOALUSTAT TUKEVAT TIEDOLLA JOHTAMISTA

Tietoalustat

Tietoalustat ja -varastot tukevat tiedolla johtamista. Tietovarastojen (Data Warehouse) avulla eri tietojärjestelmien tiedot kootaan yhteen tietokantaan sekä puhdistetaan ja jalostetaan yhden tai useamman raportointi- tai analysointisovelluksen tietolähteeksi. Tietoalustojen (Data Platform) kautta luotettava ja yhtenäinen tieto voidaan jakaa oikeaan aikaan oikeille henkilöille.

Määrittelemme, testaamme ja toteutamme tietoalustat ja tietovarastoratkaisut parhaita kehittämiskäytäntöjä noudattaen sekä autamme niihin liittyvissä teknologia- ja alustavalinnoissa. Toteutamme konvertoinnit uuteen tietomalliin tai uudelle alustalle. Vastaamme tietoalusta- ja tietovarastoratkaisujen ylläpidosta ja pienkehityksestä jatkuvana palveluna. Autamme tiedon laadun kysymyksissä sekä laatumittareiden määrittelyssä. Tarjoamme myös tietoalustoihin ja -varastoihin liittyviä konsultointi- ja auditointipalveluja.

Toimitusmallimme kattaa myös tukitoiminnot, kuten ajastetut tiedon lataukset  ja virheiden hallinnan, tiedon puhdistamisen, historiatiedon käsittelyn, versionhallinnan, automatisoidut jakeluratkaisut sekä vakioidut testauskäytännöt. Asiakkaan tarpeista ja toiveista riippuen toteutukset ovat mahdollisia niin on-premises kuin skaalautuvassa pilvessäkin. Tietorakenteet, esimerkiksi normaalisoidut rakenteet, tähti- ja lumihiutalemallit ja data vault -ratkaisut, valitaan ja toteutetaan vastaamaan liiketoiminnan tarpeita.

Hyvien suunnitteluperiaatteiden ja IT-hallintatapojen mukainen joustava tietoalusta- ja tietovarastoratkaisu mahdollistaa nopean ja automatisoidun raportoinnin sekä liiketoiminnalle lisäarvoa tuottavan analytiikan. Muutokset ovat hallittavissa keskitetysti, ja tietojen luottamuksellisuus on turvattu.

Tutustu myös muihin tietovarastoinnin asiakashankkeisiimme:

Lisätietoa tietovarastoinnista blogiteksteissämme:

Haluatko keskustella lisää aiheesta? Ota yhteyttä!

Sami Lehto