LAADUKAS DATA TEHOSTAA TOIMINTAA

Tiedon laatu

Tiedon laatukysymysten huomioiminen on olennainen osa organisaation BI-kokonaisuutta ja sen kehittämistä. Laadukas tieto ei tarkoita pelkkää virheettömyyttä, vaan sen määritelmä riippuu tiedolle asetettavista vaatimuksista, jotka voivat olla hyvin erilaiset organisaation eri yksiköissä. Tiedon hyväksyttävä laatutaso on voitava määritellä konkreettisesti ja ymmärrettävästi.

Laadimme laatutyön ja järjestelmäkehityksen tueksi mittaristoja, joiden avulla organisaatiossa voidaan konkreettisesti tutkia ja seurata tiedon laatua sekä sen trendejä esimerkiksi järjestelmämuutosten yhteydessä. Määrittelemme tiedon laadun (Data Quality) mittarit ja kartoitamme organisaation yksiköiden laatutarpeet workshopeissa sekä haastatellen. Toteutamme myös tiedon laadun raportointiratkaisut sekä vastaamme tiedon laadun seurannasta ja mittariston kehittämisestä jatkuvana palveluna. Tarjoamme myös tiedon laadun koulutuspalveluja.

Laadukas data tehostaa toimintaa, parantaa tuloksia, tuo kilpailuetua ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Heikkolaatuinen data saattaa aiheuttaa paitsi vääriä päätöksiä, myös tehottomuutta ja mainehaittoja.

Lisätietoa tiedon laadusta webinaaritallenteessamme: Mitä on datan laatu ja miten sitä mitataan?

Haluatko keskustella lisää aiheesta? Ota yhteyttä!

Jens Forsman