TIEDOLLA JOHTAMINEN PERUSTUU BI-JÄRJESTELMIIN

BI-auditointi

Tiedolla johtaminen perustuu tehokkaisiin BI-järjestelmiin ja -ratkaisuihin, jotka toteuttavat organisaation liiketoimintatiedon hyödyntämisen tarpeet. BI-auditointi on joustava ja luotettava tapa selvittää BI-ratkaisujen tilanne sekä konkretisoida niiden kehitystarpeet.

BI-auditoinnissa kartoitamme BI-järjestelmän tai sen kehitettävän osan nykytilan ja kehityskohteet. Auditoinnit toteutetaan tyypillisesti joko haastattelemalla tai workshopein. Päällekkäiset toiminnot, riskialttiit tai tarpeettoman työläät vaiheet sekä hankalasti ylläpidettävät ratkaisut tunnistetaan ja kuvataan. Lopputuloksena tuotamme raportin BI-järjestelmän tai sen osa-alueen tilasta sekä annamme toimenpidesuositukset. Selvitys nostaa esille myös järjestelmän vahvuudet.

BI-auditoinnin avulla saavutetaan realistinen kuva BI-järjestelmän tai sen osan tilanteesta ja kehitystarpeista sekä käytettävien teknologioiden soveltuvuudesta IT-ympäristöön. BI-auditoinnissa voidaan myös ottaa kantaa siihen, täyttyvätkö tietosuoja- ja viranomaisvaatimukset sekä antaa näille osa-alueille toimenpidesuositukset.

HKL_case

Lisätietoa BI-auditoinnista blogitekstissä Tiedätkö, missä kunnossa BI-järjestelmäsi on?

Haluatko keskustella lisää aiheesta? Ota yhteyttä!

Mika Rissanen