TIEDONHALLINTA RAKENTAA TIETOKESKEISTÄ KULTTUURIA

Tiedonhallinta

Tiedonhallinta (Data Governance) on tieto-ohjautuvan organisaation kivijalka. Tiedonhallintamalli mahdollistaa tiedon optimaalisen hyödyntämisen liiketoiminnan tukena. Malli luo organisaatiolle yhteisen näkemyksen tiedonhallinnasta ja siihen liittyvistä rooleista ja vastuista. Onnistuneet tiedonhallinnan valinnat ja ratkaisut mahdollistavat organisaation johtamisen tiedolla.

Tiedon hallintamalli on käytännönläheinen konsepti organisaation tieto-ohjautuvuuden varmistamiseksi. Se määrittelee organisaatiolle yksilöllisen toimintamallin ohjeineen, sääntöineen ja roolituksineen. Olemme jakaneet tiedon hallintamallin viiteen osa-alueeseen, jotka muodostavat tieto-ohjautuvan organisaation perustan: tietomallinnus, tietovirrat, tiedon hallinnointi, tietoa tiedosta ja tiedon laatu. Käymme osa-alueet läpi ja autamme ratkaisemaan mahdolliset ongelmat. Osallistamme organisaation edustajat työpajoissa kehittämään tiedonhallintaa ja suunnittelemaan yhteiset tehokkaat toimintamallit.

Organisaatioon sopiva tiedonhallintamalli mahdollistaa tiedon tehokkaan käyttämisen päätöksenteon tukena ja antaa organisaatiolle selvää kilpailuetua. Tiedon käsittelyn, puuttumisen ja valvonnan tavat ovat selviä, ja muutoksia hallitaan jatkuvana toimintona. Organisaation keskeisellä liiketoimintatiedolla on omistajat. Dataa säilytetään ja käytetään hallintatapamallin mukaisesti, ja laadukas data on liiketoiminnan voimavara.

Lisätietoa tiedonhallinnasta seuraavissa blogiteksteissä:

Haluatko keskustella lisää aiheesta? Ota yhteyttä!

Mika Rissanen