TIEDOLLA JOHTAMISEN ROADMAP MÄÄRITTELEE  KEHITYSPOLUN

Tiedolla johtamisen RoadMap

Nykyaikaiseen tiedolla johtamisen ympäristöön kohdistuu paljon vaatimuksia ja ideoita. On vaikea hahmottaa, mitkä niistä ovat pakollisia tai hyödyllisiä ja miten ne voidaan kustannustehokkaasti toteuttaa.

Tiedolla johtamisen tavoite on jakaa informaatiota ihmisten välillä ja mahdollistaa tietämyksen syntyminen. Tiedolla johtamisen onnistunut jalkauttaminen edellyttää onnistuneiden teknologiavalintojen ja riittävän teknisen osaamisen lisäksi toimivia tiedon hyödyntämisen prosesseja ja vuorovaikutusta.

Konkretisoimme ja vaiheistamme organisaation tiedolla johtamisen strategiset tavoitteet kehityspoluksi. Tunnistamme tiedolla johtamisen nykytilan ja tahtotilan väliset erot sekä kartoitamme ja priorisoimme kehityskohteet workshopeissa sekä haastatellen. Lisäksi mittaamme tiedolla johtamisen maturiteettitason sekä autamme välineiden valinnassa. Tiedolla johtamisen Advisor tukee organisaatiota kehityspolun toteuttamisessa.

Dokumentoitu tiedolla johtamisen tiekartta toimii organisaation johdon välineenä tietokeskeisen kulttuurin rakentamisessa. Tietokeskeinen kulttuuri tunnistaa tiedon arvon ja mahdollistaa sen hyödyntämisen. Tieto-ohjautuvassa organisaatiossa tietoa käytetään päätöksenteon tukena.

Olemme toteuttaneet eri toimialojen asiakkaillemme monipuolisia tiedolla johtamisen hankkeita. Lapin sairaanhoitopiirille määrittelimme tiedolla johtamisen mallin sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa syntyvän tiedon hyödyntämiseksi päivittäisessä toiminnassa ja johtamisessa, palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja asiakkuuksien johtamisessa:

Lapin sairaanhoitopiiri tiedolla johtaminen

Tutustu myös muihin toteuttamiimme tiedolla johtamisen hankkeisiin:

Lisätietoa tiedolla johtamisen kehityspolusta blogiteksteistä:

Haluatko keskustella lisää aiheesta? Ota yhteyttä!

Sami Lehto