VIRANOMAISRAPORTOINTIRATKAISU TÄYTTÄÄ VELVOITTEET

Viranomaisraportointi

Viranomaisraportointi perustuu eri toimialojen viranomaisten (esim. Verohallinto, Finanssivalvonta ja Suomen Pankki) määräyksiin yrityksen toiminnasta tuotettavista määrämuotoisista raporteista. Esimerkkejä raportointivaatimuksista ovat ovat EBA:n (European Banking Authority) määrittelemät FINREP– ja COREP-velvoitteet sekä AnaCredit. Viranomaisraportointia edeltää monissa tapauksissa määräyksiin perustuva riskilaskenta, kuten Solvency II, Basel II & III tai IFRS9.

Kehittämämme viranomaisraportoinnin ratkaisun avulla toteutetaan eri viranomaisten raportointivaatimukset. Ratkaisu kattaa tiedonkeruun, raportoitavien lukujen poimintasääntöjen syöttämisen sekä mahdollisuuden tiedon manuaalisen täydentämiseen. Sen avulla voidaan tuottaa raportit ja sen jälkeen tarvittaessa muuttaa niiden poimintasääntöjä tai ajaa raportit uudelleen. Ratkaisu sisältää aputyökalut tietojen validointiin ja täsmäytykseen sekä tarjoaa tietojen syöttämistä varten selainpohjaisen käyttöliittymän. Raportin avulla tietoja voidaan tarkastella yksityiskohtaisesti. Täydellinen auditointiketju näyttää, miten ja mistä tiedoista raportit on luotu.

Viranomaisraportointiratkaisumme toteutetaan asiakkaalle kehityshankkeena. Vastaamme asiakkaan halutessa viranomaisraportoinnin ratkaisun ylläpidosta ja pienkehityksestä jatkuvana palveluna. Tarjoamme myös viranomaisraportointiin liittyviä konsultointi- ja koulutuspalveluja.

OP Finrep

Lisätietoa viranomaisraportoinnista blogiteksteissämme:

Tutustu myös muihin viranomaisraportoinnin asiakashankkeisiimme:

Haluatko keskustella lisää aiheesta? Ota yhteyttä!

Johanna Rowley

Johanna Rowley

johanna.rowley@aureolis.com

040 842 2770