TIEDONHALLINTA RAKENTAA TIETOKESKEISTÄ KULTTUURIA

Tiedonhallinta

Tiedonhallinta (Data Governance) on tieto-ohjautuvan organisaation kivijalka. Organisaatioon sopiva tiedonhallintamalli mahdollistaa tiedon tehokkaan käyttämisen päätöksenteon tukena ja antaa organisaatiolle selvää kilpailuetua. Onnistuneet tiedonhallinnan valinnat ja ratkaisut mahdollistavat organisaation johtamisen tiedolla.

Tiedonhallintamalli mahdollistaa tiedon optimaalisen hyödyntämisen liiketoiminnan tukena. Malli luo organisaatiolle yhteisen näkemyksen tiedonhallinnasta ja siihen liittyvistä rooleista ja vastuista. Tiedon käsittelyn, puuttumisen ja valvonnan tavat ovat selviä, ja muutoksia hallitaan jatkuvana toimintona. Organisaation keskeisellä liiketoimintatiedolla on omistajat. Dataa säilytetään ja käytetään hallintatapamallin mukaisesti. Laadukas data on liiketoiminnan voimavara.

Tiedonhallinnan palvelumme tukevat organisaation kehitystä tieto-ohjautuvaksi. Palvelut on suunnattu toiminnan kannalta keskeisiin osa-alueisiin, joita ovat tietomallinnus, tietovirrat, tiedon hallinnointi, Master Data Management tai tiedon laatu.  Workshop-mallissamme osallistamme organisaation eri sidosryhmät suunnittelemaan yhteiset ja tehokkaat toimintamallit. Asiantuntijamme auttavat hahmottamaan, millaisia ovat tuloksekkaat toimintamallit, sekä kiertämään tunnetut karikot. Lopputuloksena on dokumentoitu tiedonhallinnan suunnitelma ja malli johdon välineeksi sekä tietokeskeisen kulttuurin luomiseksi.

Olemme toteuttaneet eri toimialojen asiakkaillemme monipuolisia tiedonhallinnan hankkeita. Esimerkiksi Lapin sairaanhoitopiirille toteutimme tiedolla johtamisen mallin sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa syntyvän tiedon hyödyntämiseksi päivittäisessä toiminnassa ja johtamisessa, palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja asiakkuuksien johtamisessa:

Lisätietoa tiedonhallinnasta seuraavissa blogiteksteissä:

Haluatko keskustella lisää aiheesta? Ota yhteyttä!

Mika Rissanen