TIEDON VISUALISOINTI TIEDOLLA JOHTAMISEN APUNA

Tiedon visualisointi

Tiedon määrän jatkuvasti kasvaessa tarve kiteyttää olennainen ja esittää sitä ymmärrettävässä muodossa kasvaa. Visualisoinnin avulla datassa voidaan havaita uusia yhteyksiä, poikkeavuuksia tai samankaltaisuuksia. Visuaalinen esitysmuoto auttaa tarkastelemaan useampaa asiaa samalla kertaa sekä hahmottamaan, miten asiat vaihtelevat ajan tai paikan suhteen.

Modernit datan visualisoinnin välineet mahdollistavat entistä monimutkaisempien asioiden visuaalisen esittämisen. Visualisointityövälineiden avulla voidaan joustavasti vaihtaa tarkasteltavaa asiaa tai näkökulmaa sekä rajata näkymää tai porautua tietoon. Autamme visualisointivälineiden valinnassa, datan valmistelussa visualisointia varten sekä tehokkaiden visualisointien tuottamisessa. Tarjoamme myös tiedon visualisoinnin koulutuspalveluja.

Laadukas visuaalinen esitysmuoto helpottaa asioiden hahmottamista ja auttaa nostamaan esiin olennaisimman tiedon. Tiedon visualisointi auttaa hyödyntämään dataa täysimääräisesti sekä jalkauttamaan tietoa organisaatiossa tehokkaasti.

Lisätietoa tiedon visualisoinnista BI-akatemiamme webinaaritallenteessa Visualisoinnin parhaat käytännöt – Erotu joukosta tiedon visualisoinnin avulla.

Haluatko keskustella lisää aiheesta? Ota yhteyttä!

Mika Rissanen