Big data – apua tietomassan käsittelyyn

Big dataa kertyy loputtomista eri lähteistä. Automaattisesti kertyvät datamäärät, kuten aika- ja paikkatiedot, sosiaalisen median sisällöt tuottavat dataa, josta olennaisen informaation erotteluun tarvitaan nykyaikaisia keinoja. Tietomassat muuttuvat arvokkaaksi vasta, kun niitä osataan käsitellä oikein. Valtavat, alati lisääntyvät datamäärät vaativat koko ajan kehittyviä tapoja kerätä, hallinnoida ja analysoida tietoa.

Aiemmin käyttämättömätkin datalähteet saadaan valjastettua hyötykäyttöön, kun big data, analytiikka sekä EDW- ja BI-teknologiat yhdistävät voimansa. Kokonaisarkkitehtuurin toimivuus säästää aikaa ja rahaa. Hyvin jäsennelty tieto auttaa sinua tekemään parempia liiketoimintapäätöksiä sekä innovoimaan kokonaan uusia tuotteita ja palveluja.

Konsultoimme ja autamme asiakkaitamme big datan hyödyntämisessä sen moninaisilla osa-alueilla. Erityisosaamisemme yritysdatan varastoinnista data-analytiikan tarpeisiin mahdollistaa toimivat BI-ratkaisut. Suunnittelemme organisaation tarpeita parhaiten vastaavat big data -ratkaisut ja huolehdimme siitä, että data yhdistyy oikeisiin teknologioihin jo arkkitehtuurin jo implementointivaiheessa.

Haluatko keskustella lisää aiheesta? Ota yhteyttä!

Mika Rissanen