IoT-ANALYTIIKKA LUO UUSIA LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSIA

IoT-analytiikka

IoT mahdollistaa reaaliaikaisen tiedon keruun laitteistosta. IoT-sensorit mittaavat esimerkiksi laitteiston tai sen toimintaympäristön tilaa. Mittaustietoja voidaan yhdistää muista tietolähteistä tuleviin tietoihin, ja analysoida menneitä tapahtumia sekä ennakoida tulevia. Datavirrasta voidaan löytää poikkeamia ja merkkejä tulevista ongelmista hyvissä ajoin ja ryhtyä toimenpiteisiin automaattisesti.

IoT-analytiikassa voidaan hyödyntää erilaisia koneoppimisen sovellutuksia, ja pilvipalvelut mahdollistavat datamassojen massiivistenkin laskentaprosessien suorittamisen kustannustehokkaasti.

Tunnistamme ja analysoimme älykkäiden laitteiden, tuotteiden tai sensorien keräämästä datasta olennaisen tiedon. Voimme myös yhdistää IoT-laitteiden tuottamaa dataa organisaation tietojärjestelmien dataan sekä ulkoisiin datalähteisiin. BI-raportointiratkaisu tuo analysoidun IoT-datan käyttäjille helposti omaksuttavassa visuaalisessa muodossa. Vastaamme IoT ratkaisun ylläpidosta ja pienkehityksestä jatkuvana palveluna. Tarjoamma myös IoT-ratkaisujen arkkitehtuurin konsultointipalveluja.

Analysoidun IoT-datan avulla voidaan tehostaa liiketoimintaa ja tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Sen avulla voidaan optimoida tuotantoon ja logistiikkaan liittyviä prosesseja sekä raaka-aineiden ja resurssien käyttöä. Toiminnan valvontaa sekä ongelmien ehkäisyä voidaan automatisoida ja tuottaa kehittyneitä palveluja.

Haluatko keskustella lisää aiheesta? Ota yhteyttä!

Mika Rissanen