TEKSTIANALYTIIKKA VÄHENTÄÄ MANUAALISTA TYÖTÄ

Tekstianalytiikka löytää relevantin tiedon

Tekstianalytiikka (Text Analytics) eli tekstinlouhinta on prosessi, jolla rakenteettomasta tekstidatasta etsitään ja analysoidaan relevanttia informaatiota. Tekstianalytiikassa hyödynnetään monenlaisia menetelmiä, kuten useita koneoppisen menetelmiä. Tekstianalytiikan avulla voidaan muun muassa luokitella tekstejä, löytää niistä aiheita ja ilmiöitä sekä tunnistaa tekstien sävyjä.

Tekstianalytiikalla voidaan käsitellä ja analysoida suuriakin digitaalisia tekstiaineistoja. Myös suomenkielinen data soveltuu analysoitavaksi. Tekstianalytiikan lähdemateriaaliksi sopivat lähes kaikenlaiset digitaaliset tekstiaineistot, kuten asiakaspalautteet, sosiaalisen median tekstisisällöt, tukipyynnöt, avointen kyselyvastaukset, chat-keskustelut ja sähköiset asiakirjat. Myös puhetta on mahdollista muuntaa tekstiksi ja analysoida tekstianalytiikan menetelmin.

Tekstianalytiikan hyödyntämiskohteiksi soveltuvat kaikki organisaation digitaaliset tekstiaineistot, kuten sopimusasiakirjat, tarjoukset tai asiakaspalaute eri kanavissa. Olemme hyödyntäneet tekstianalytiikan menetelmiä useissa asiakashankkeissamme. Esimerkiksi Talent Vectialle toteuttamassamme hankkeessa tunnistettiin tallennettujen keskustelujen aiheita tekstimateriaalista. Hankkeen avulla vähennettiin manuaalisen työn määrää ja saavutettiin kustannussäästöjä.

Talent Vectia tekstianalytiikka

Haluatko kuulla lisää edistyneen analytiikan mahdollisuuksista?

Katso tallenne webinaarista Analytiikalla liiketoimintahyötyjä – parhaat vinkit ja käytännön esimerkkejä ja kuulet, miten analytiikan avulla voi saavuttaa kustannussäästöjä, lisätä myyntiä ja tehostaa organisaation toimintaa.

Haluatko keskustella lisää aiheesta? Ota yhteyttä!

Mika Rissanen