PROSESSIT TEHOSTUVAT TEKOÄLYN AVULLA

Tekoäly jäljittelee ihmisen toimintaa

Teko- eli keinoälyllä (Artificial Intelligence, AI) viitataan tietokoneohjelmiin, jotka suorittavat ihmisen älykästä toimintaa jäljitteleviä tehtäviä, kuten päättely, oppiminen, ennakointi, päätöksenteko sekä puheen- ja hahmontunnistus. Ne kykenevät suoriutumaan tehtävistä ilman käyttäjän avustamista sekä kehittämään toimintakykyään oppimisen kautta. Koneoppiminen on yksi tekoälyn osa-alueista.

Tekoäly auttaa tekemään nopeampia päätöksiä, tehostaa prosesseja ja parantaa laatua sekä poistaa inhimillisen virheen mahdollisuuksia. Tekoälyratkaisuja voidaan hyödyntää esimerkiksi asiakaspalvelumateriaalin analysoinnissa sekä asiakaskyselyjen ohjaamisessa asiakaspalvelijalle. Tekoälyn avulla voidaan myös tuottaa asiakaspalvelijan käyttöön valmiita vastausehdotuksia tai chatbot kysymään nettisivukävijöiltä yksinkertaisia kysymyksiä.

Tekoälyprojektin toteutusprosessi muistuttaa perinteistä analytiikkaprojektia. Se alkaa tyypillisesti asiakkaan liiketoimintaongelman ja datan kartoituksesta. Sen jälkeen POC-vaiheessa testataan tekoälyn hyödyntämistä koeaineistoon ja arvioidaan sen jälkeen saavutettavissa oleva liiketoimintahyöty. Tekoälyhankkeissa voidaan hyödyntää myös suuria datamassoja ja hakea niistä poikkeavuuksia ja trendejä. Joustavat pilvipalveluratkaisut mahdollistavat lähes rajattoman kokoisten datojen käsittelyn.

Tekoälysovellukset ovat kaikkien organisaatioiden hyödynnettävissä jo nyt. Olemme tuottaneet tekoälyratkaisuja eri toimialojen käyttötarkoituksiin. Esimerkkejä tekoälyhankkeistamme ovat puheen ja tekstin analysointi sekä konenäkösovellus, jonka avulla voidaan tunnistaa tilassa olevien henkilöiden määrä käyttöasteanalytiikan tarpeisiin. Käyttöasteanalytiikan avulla voidaan esimerkiksi parantaa toimitilojen käytön sekä ylläpidon kustannustehokkuutta.

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle toimitimme yhdessä SAS Instituten kanssa pilvipohjaisen teksti- ja verkostoanalytiikan PoC -ratkaisun, jonka avulla Kilpailu- ja kuluttajavirasto tehostaa viranomaisvalvontaa. Tiedonhakuratkaisu mahdollistaa laajojen aineistokokonaisuuksien automaattisen keräämisen, arkistoinnin ja analysoinnin.

kkv robotiikka ja koneoppiminen

Haluatko kuulla lisää edistyneen analytiikan mahdollisuuksista?

Katso tallenne webinaarista Käyttöasteen mittaaminen sensoridataa ja konenäköä hyödyntämällä – Case Helsingin älykoulu ja näet konkreettisia esimerkkejä toimitilan käyttöasteen seurannasta ja demon Helsingin älykoulun sensoridatan visualisoinnista:

Haluatko keskustella lisää aiheesta? Ota yhteyttä!

Mika Rissanen