SEGMENTOINTI KOHDENTAA TOIMENPITEET

Segmentointi on luokittelua

Segmentointi on edistyneen analytiikan menetelmä, jonka avulla tunnistetaan keskenään samankaltaisia ryhmiä, jotka ovat olennaisesti erilaisia kuin muut analyysin kohteena olevat ryhmät. Segmentoinnin avulla voidaan kohdistaa liiketoiminnan toimenpiteet oikein sekä tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Segmentoinnin avulla voidaan luokitella sekä nykyisiä että potentiaalisia asiakkaita. Luokittelun perusteita voivat olla esimerkiksi maantieteelliset ja demografiset tekijät tai asiakkaiden käyttäytyminen. Segmentoinnin avulla voidaan kohdistaa markkinointi- ja myyntitoimenpiteitä. Sen tuloksena voidaan esimerkiksi kehittää erilaisia tuotteita sekä ostopaikkoja ja -tapoja eri kohderyhmille.

Segmentoinnin menetelmiä voidaan soveltaa monipuolisesti

Olemme esimerkiksi toteuttaneet Alkon myymälöiden luokittelun, jossa myymäläsegmentit erosivat ostoprofiilin ja koon mukaan. Tunnistettujen segmenttien avulla myymälöiden valikoimaa ohjataan kysynnän mukaan, ja asiakkaat löytävät myymälästä todennäköisemmin haluamansa tuotteen:

segmentointi_alko

Haluatko keskustella lisää aiheesta? Ota yhteyttä!

Mika Rissanen