NEUROVERKKOJA VOI OPETTAA

Neuroverkot tehostavat toimintaa

Neuroverkot (Neural Networks) ovat matemaattisia malleja, joiden toiminta jäljittelee ihmisaivojen mekanismeja. Neuroverkkoja opetetaan suoriutumaan tehtävistä opetusaineiston avulla. Ennakkotiedon avulla neuroverkkoja muokataan, ja verkko oppii vähitellen suoriutumaan tehtävästä yhä paremmin. Jotta neuroverkon kouluttaminen onnistuu, tarvitaan yleensä paljon dataa.

Syväoppiminen (Deep Learning) perustuu neuroverkkoihin. Esimerkiksi kuvantunnistuksessa neuroverkolle syötetään suuri määrä luokiteltuja valokuvia, jolloin se oppii tunnistamaan kuvista halutun objektin. Neuroverkkoja voidaan hyödyntää myös luonnolliseen kieleen liittyvissä analyyseissa, kuten tekstianalytiikassa, kääntämisessä ja puheentunnistuksessa.

Esimerkkejä neuroverkkototeutuksistamme ovat henkilöiden ja ajoneuvojen tunnistaminen tallennekuvista. Tuloksia voidaan hyödyntää toimitilojen sekä julkisten kaupunkitilojen käyttöaste-analytiikan tarpeisiin. Luotettava tieto toimitilojen käyttöasteesta auttaa parantamaan toimitilojen käytön sekä ylläpidon kustannustehokkuutta sekä mahdollistaa tilakapasiteetin optimoinnin. Sen avulla voidaan tunnistaa toimitilojen kehityskohteet sekä lisätä työviihtyvyyttä.

Haluatko keskustella lisää aiheesta? Ota yhteyttä!

Mika Rissanen