KONEOPPIMISELLA MONIPUOLISET SOVELLUSKOHTEET

Koneoppiminen tehostaa liiketoimintaa

Koneoppiminen (Machine Learning) on tekoälyn osa-alue, jonka tarkoituksena on saada ohjelmisto suoriutumaan tehtävästään entistä paremmin. Koneoppimisessa koneelle ei ole määritelty toimintaohjeita jokaiseen mahdolliseen tilanteeseen, vaan kone oppii opetusdatasta itsenäisesti. Koneoppimisen tavoitteena on automatisoida tiedon tulkintaa sekä laajentaa koneen kykyä tehdä havaintoja.

Koneoppimisen avulla luotuja monimutkaisia algoritmeja ja malleja voidaan hyödyntää esimerkiksi päätöksenteon tukena, tuotantoprosessien tehostamisessa sekä asiakaspalvelussa. Koneoppivat mallit edellyttävät tarkasti määriteltyjä liiketoimintaongelmia, laadukasta dataa sekä kykyä integroida mallit osaksi organisaation toimintaa.

Koneoppimista sovelletaan esimerkiksi puheentunnistuksessa, luonnollisen kielen analysoinnissa, konenäössä, hakusuosituksissa ja sähköpostien suodattamisessa. Olemme hyödyntäneet koneoppimista asiakashankkeissamme, kuten asiakaspalveluun tulleiden puheluiden analysoinnissa. Hankkeessa asiakaspuhelut muunnettiin tekstiksi ja analysoitiin sen jälkeen tekstianalytiikan menetelmin. Asiakaskyselyt voitiin luokitella automaattisesti, minkä avulla voitiin parantaa asiakaspalvelun laatua sekä optimoida henkilöresurssien käyttöä asiakaspalvelussa.

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle toimitimme yhdessä SAS Instituten kanssa pilvipohjaisen teksti- ja verkostoanalytiikan PoC -ratkaisun, jonka avulla Kilpailu- ja kuluttajavirasto tehostaa viranomaisvalvontaa. Tiedonhakuratkaisu mahdollistaa laajojen aineistokokonaisuuksien automaattisen keräämisen, arkistoinnin ja analysoinnin.

kkv robotiikka ja koneoppiminen

Ohjelmistorobotiikka

Ohjelmistorobotiikka (RPA, Robotic Process Automation) on viime vuosina noussut usein merkittäväksi vaihtoehdoksi, kun puhutaan yrityksen liiketoiminnan rutiiniprosessien automatisoinnista. RPA-työkalut ovat kehittyneet huomattavasti, joten niiden käyttöönotto on nykyisin varteenotettava vaihtoehto.

Ohjelmistorobotiikan avulla automatisoidaan nopeasti ja ketterästi toistuvia manuaaliprosesseja, joihin liittyy suuria tietomääriä. Robotiikkaa voidaan hyödyntää manuaalisten prosessien automatisoinnissa esimerkiksi taloushallinnossa sekä HR:n ja laskutuksen tehtävissä. Koneoppimisen menetelmät mahdollistavat älykkäät RPA-työnkulut.

Autamme manuaalisesti suoritettavien tietoteknisten toimenpiteiden tai prosessien automatisoinnissa. Olemme erikoistuneita kokonaiskuvan hahmottamiseen automaatioon ja robotiikkaan liittyen ja osaamme sanoa, missä liiketoiminnan osa-alueilla robotiikkaa voitaisiin parhaiten hyödyntää.

Suunnittelemme ohjelmistorobotiikkaa hyödyntävät toimitusvarmat ja luotettavat ratkaisut liiketoiminnan eri tarpeisiin. Toteutamme robotisoidut ratkaisut, jotka voivat toimia tietyn prosessin/prosessien automaatiotyökaluna tai osana muuta it-palvelua. Huomioimme suunnittelussa myös robotiikkaratkaisun ylläpidon sekä jatkokehitysmahdollisuudet.

Lisätietoa ohjelmistorobotiikasta: