Hahmontunnistus avuksi kohteiden luokitteluun

Hahmontunnistuksen avulla etsitään still- tai videokuvasta luokiteltuja kohteita. Päämääränä voi olla vaikkapa massalaskenta eli ihmisjoukon koon tunnistaminen kuvan perusteella. Alkuun päästään luokittelemalla ensin objektit ja tekemällä koneoppivalle algoritmille harjoitusdataa. Tämän jälkeen tunnistetaan kuvasta halutut objektit sekä se, miten erilaiset hahmot erotetaan toisistaan.

Tyypillistä koneoppimisessa on se, että analytiikan kohteita on vain yksi, sillä jo yhden objektin tunnistaminen kuvasta on koneelle vaativa suoritus. Algoritmia täytyy opettaa, jotta saavutettaisiin laadukkaampia tuloksia. Sensoridata parantaa mallia, joten sen saatavuudesta kannattaa varmistua.

Lukumäärien laskemisen ohella hahmontunnistusta voidaan hyödyntää moneen muuhunkin tarpeeseen. Esimerkiksi huoneen lämpötilaa voidaan säätää ja optimoida huoneessa olevien henkilöiden lukumäärän perusteella.

Toteutimme yhteistyössä Viria Securityn kanssa Helsingin kaupungille videoanalytiikkaan perustuvan massalaskentapalvelun, jonka avulla viranomaiset pystyvät kohdentamaan resurssejaan sinne, missä on runsaasti ihmisiä.

massalaskenta

Haluatko kuulla lisää? Webinaarissamme “Digitalisaation myötä tulevat suuret datamassat – ota ne haltuun Big data -analytiikan avulla” tarkastellaan Big datan hyödyntämismahdollisuuksia.

Haluatko keskustella lisää aiheesta? Ota yhteyttä!

Jens Forsman