ANALYTIIKAN HYÖDYNTÄMINEN ON OSA NYKYAIKAISTA TIEDOLLA JOHTAMISTA

Edistynyt analytiikka

Analytiikka auttaa ymmärtämään ilmiöitä datan taustalla ja etsimään vastauksia liiketoimintakysymyksiin. Tilastotieteellisiä menetelmiä hyödyntävän edistyneen analytiikan avulla ennustetaan tulevaisuuden skenaarioita, segmentoidaan tietoa samankaltaisiin ryhmiin sekä etsitään syy-seuraussuhteita.

Osaamisalueitamme analytiikan alueella ovat tilastollinen mallintaminen ja tilastolliset analyysit, ennakoiva analytiikka, tekstianalytiikka sekä analytiikan tulosten visualisointi. Toteutamme analytiikkahankkeet monipuolisin menetelmin ja välinein. Tarjoamme myös analytiikan alueen koulutuspalveluja.

Analytiikkahankkeissa vastaamme koko analytiikkaketjusta datan käsittelystä raportointiin. Lähdemme liikkeelle asiakkaan liiketoimintaongelman kartoituksesta. Projekti käynnistyy tyypillisesti POC-vaiheella, jossa testataan analytiikkamallia koeaineistossa. Analytiikkaratkaisu voi hyödyntää big dataa, pilviratkaisuja sekä tekoälyä. Organisaation datan lisäksi analyysissä voidaan hyödyntää myös ulkoisia datalähteitä kuten avointa tai ostettua dataa. Vastaamme analytiikkaratkaisun ja -ympäristön ylläpidosta ja kehittämisestä jatkuvana palveluna.

Analytiikka ohjaa parempaan päätöksentekoon sekä auttaa tunnistamaan riskejä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kun analytiikan tulokset siirretään osaksi liiketoimintaa, voidaan optimoida resurssien käyttöä ja myyntiprosesseja sekä tarjota laadukkaampaa asiakaspalvelua. Analytiikka auttaa myös kohdentamaan asiakasviestintää ja markkinointia tehokkaammin. IoT-analytiikassa hyödynnetään sensoridataa esimerkiksi uusien palvelujen kehittämiseksi.


Lisätietoa edistyneestä analytiikasta blogiteksteissämme:

Tutustu myös edistyneen analytiikan asiakashankkeisiimme:

Katso analytiikan hyödyntämistä käsittelevät webinaaritallenteet:

Haluatko keskustella lisää aiheesta? Ota yhteyttä!

Mika Rissanen