ANALYTIIKAN HYÖDYNTÄMINEN ON OSA NYKYAIKAISTA TIEDOLLA JOHTAMISTA

Analytiikka tuo vastauksia liiketoimintakysymyksiin

Analytiikka auttaa ymmärtämään ilmiöitä datan taustalla ja löytämään vastauksia liiketoimintakysymyksiin. Tilastotieteellisiä menetelmiä hyödyntävän edistyneen analytiikan avulla ennustetaan tulevaisuuden skenaarioita, segmentoidaan tietoa samankaltaisiin ryhmiin sekä etsitään syy-seuraussuhteita.

Analytiikka ohjaa parempaan päätöksentekoon sekä auttaa tunnistamaan riskejä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kun analytiikan tulokset siirretään osaksi liiketoimintaa, voidaan optimoida resurssien käyttöä ja liiketoimintaprosesseja sekä tarjota laadukkaampaa asiakaspalvelua. Analytiikka auttaa myös kohdentamaan asiakasviestintää ja markkinointia tehokkaammin. IoT-analytiikassa (Internet of Things) hyödynnetään sensoridataa toiminnan tai tuotannon tehostamiseksi tai palvelujen kehittämiseksi.

Toimitamme analyyttiset ratkaisut määrittelystä toteutukseen, ketterästi ja organisaation tarpeisiin vastaten. Teknologiariippumattomana yrityksenä pystymme tarjoamana ratkaisuja hyvin monenlaisiin teknisiin ympäristöihin. Hankkeissa voimme hyödyntää kehittämäämme analytiikka-alustaa, joka mahdollistaa myös reaaliaikaisen big data -analytiikan. Vastaamme analytiikkaratkaisun ja -ympäristön ylläpidosta ja kehittämisestä jatkuvana palveluna. Tarjoamme myös analytiikan alueen koulutuspalveluja.

Toteutushankkeissa vastaamme koko analytiikkaketjusta datan käsittelystä sen tulosten raportointiin ja visualisointiin. Hankkeessa lähdetään liikkeelle asiakkaan liiketoimintaongelman kartoituksesta. Projekti käynnistyy tyypillisesti POC-vaiheella (Proof of Concept), jossa testataan analytiikkamallia koeaineistossa. Analyysiä varten dataa voidaan rikastaa ulkoisilla tietolähteillä tai kerätä yhteen eri tietolähteissä olevaa dataa. Hyödynnämme hankkeissa monipuolisesti edistyneen analytiikan menetelmiä:


Lisätietoa edistyneestä analytiikasta blogiteksteissämme:

Tutustu myös edistyneen analytiikan asiakashankkeisiimme:

Katso analytiikan hyödyntämistä käsittelevät webinaaritallenteet:

Haluatko keskustella lisää aiheesta? Ota yhteyttä!

Mika Rissanen