Ajatko sinäkin sammutetuin lyhdyin?

31.08.2016 Business Intelligence

Juuri nyt digitalisaatio, big data, IoT, Lean, Six Sigma ja analytiikka ovat kaikkien huulilla. Informaatioähky valtaa mielen, ja moni tuntee itsensä voimattomaksi uusien vaatimusten ja hypetermien viuhuessa ohi oikealta ja vasemmalta. Tuntuu, että kaikki tapahtuu nyt ja heti, ja että omat voimavarat eivät mitenkään riitä muutokseen. Yritykset asettavat yhä tiukempia toimitusaika- ja -varmuusvaatimuksia sekä joutuvat myös itse vastaamaan niihin. Tuotteet ja palvelut halutaan toimittaa mahdollisimman nopeasti. Onko syynä digitalisaatio, internet ja mobiilius, vai onko taustalla uskomus, että lyhennetty vasteaika takaa tehokkuuden. Kasvaako yrityksen tuottavuus nopeuden myötä?

Pysähdytäänpä miettimään hetkeksi!

Oikeasti kaikissa edellä mainituissa termeissä on kyse toiminnan tehostamisesta, kannattavuuden parantamisesta ja erilaisista teknologioista, jotka mahdollistavat tämän. Nyt on valitettavasti käynyt niin, että häntä heiluttaa koiraa ja moni yritysjohtaja ei paineen alla pysty näkemään kokonaiskuvaa siitä missä ollaan, mihin pitäisi päästä ja mitä keinoja siihen on olemassa. Varsinkin käsitteiden ja teknologian tuomien mahdollisuuksien moninaisuus hämmentää, kun yksinkertaisesti kuitenkin puhutaan tiedolla johtamisesta eli Business Intelligencestä (BI).

Tiedolla johtamisella tarkoitetaan liiketoimintaan liittyvän tiedon systemaattista keräämistä ja aktiivista hyödyntämistä toiminnan kehittämiseen. Tiedolla johtaminen on faktapohjaista päätöksentekoa sen sijaan, että toimittaisiin mutun tai tunteiden perusteella. Meille BI-ammattilaisille tiedolla johtaminen tarkoittaa erityisesti toimintatapoja, joilla tietoa jalostetaan ja käytetään toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteon tukena. Tokikin tärkeää on saada tieto, ts. data, helposti käytettävään muotoon, mutta samalla pitäisi pitää mielessä, että kaikissa BI-hankkeissa on loppujen lopuksi kyse muutosjohtamisesta organisaatiossa. Tiedon muuttaminen informaatioksi ja organisaation oivalluksiksi mahdollistaa muutoksen, ja sen johtaminen pitäisikin tästä syystä olla kaikkien BI-hankkeiden keskiössä.

Yritykselle tiedosta syntyy arvoa vain, jos sitä käyttää muutokseen. Tiedolla johtaminen on ennen kaikkea asenne- ja kulttuurikysymys: uskalletaanko ryhtyä toimeen ja löydetäänkö yhteinen suunta tekemiselle?

Unohda hypetermit ja palaa perusteisiin!

Vaikka meidän suomalaisten mielenlaatu onkin enemmän tarkkaileva ja konkreettisia todisteita hakeva, pyri aktiivisesti etsimään uusia näkökulmia ja mahdollista visioiva keskustelu sekä investoi aktiivisesti uuden kokeiluun ja soveltamiseen. Kuten todettu, teknologiset valmiudet ovat olemassa. Voimme tuottaa uusilla tiedoilla ja tietolähteillä entistäkin tarkempaa analyysiä, sekä voimme automatisoida päätöksentekoa tietoon pohjautuen aina vain yksilöllisemmin. Älä keskity liikaa hypetermeihin; olennaista on ymmärtää, että tiedolla johtaminen muuttaa koko liiketoimintaa; tuotteet muuttuvat palveluksi, hinnoittelu perustuu faktoihin ja sitä voi ohjata tuotantolähtöisesti ja asiakkaan tunnetiloihin voidaan reagoida automaattisesti sekä muuttaa tarjoukset henkilökohtaisiksi.

Liiketoiminnallisesti katsoen olemme suuren murroksen kynnyksellä, ja tässä kohtaa on viisasta pysähtyä miettimään, miten yhteinen suunta ja visio luodaan. Oman organisaation sisään ei pidä käpertyä tässä tehtävässä, vaikka helpointa olisi tehdä ja ajatella aina kuten ennenkin. Haasta itseäsi ja pidä innostumisesta huolta. Vapaa-ajalla sienimetsässä tai laiturinnokassa voi kysyä itseltään, mikä voisi olla mahdollista, jos rajoitteita ei olisi? Älä takerru ongelmiin, vaan löydä mahdollisuuksia ja opi uutta pitäen mielessä sanonta ”Learning starts when knowing ends”. Uskalla myös hyödyntää BI-asiantuntijaa apuna tiedolla johtamisen haasteessa, varsinkin BI-roadmapia luotaessa, koska vakaa perusta pitää koko rakennuksen pystyssä!

Jaa tämä artikkeli