DATA LUO UUSIA MAHDOLLISUUKSIA

Oikein hyödynnettynä data tehostaa toimintaa, parantaa tuloksia, tuo kilpailuetua ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Tuemme asiakkaitamme BI-alueen kehittämisen kaikissa vaiheissa. Palvelumme kattavat liiketoimintatiedon hyödyntämisen koko prosessin tietovarastoinnista raportointiin ja analytiikkaan sekä tiedolla johtamiseen. Suunnittelemme ja toteutamme BI-ratkaisut ketterin menetelmin. Tarjoamme myös ylläpito- ja pienkehityspalveluja.

Tietovarastointi

Raportointi

Analytiikka

Tiedolla johtaminen

Tietovarastointi

Suunnittelemme ja toteutamme tietovarastoinnin ratkaisut ja DW-tukitoiminnot parhaita kehittämiskäytäntöjä noudattaen. Vastaamme tarvittaessa tietovarastoratkaisun ylläpidosta. Autamme myös tiedon laadun kysymyksissä sekä laatumittareiden määrittelyssä. Tietovarastopalvelumme sisältää myös BI-ratkaisujen auditoinnin.

 • Tietovarastoratkaisut
 • Tietomallinnus
 • Tiedon laatu
 • BI-auditointi
 • Raportointi

  Autamme asiakkaitamme tunnistamaan tietotarpeet ja valitsemaan BI-välineet itsenäiskäytön tarpeisiin. Suunnittelemme ja toteutamme raportoinnit ja visualisoinnit sekä raportoinnin ratkaisut. Vastaamme tarvittaessa raportointiratkaisun ylläpidosta. Erityisosaamistamme on myös viranomaisraportointi, johon olemme kehittäneet asiakaskohtaisesti räätälöitävän raportointiratkaisun.

 • Raportoinnin ratkaisut
 • BI-välineet
 • Tiedon hyödyntäminen
 • Viranomaisraportointi
 • Analytiikka

  Tuotamme monipuolisin välinein analytiikkaratkaisut esimerkiksi asiakaspalvelun tai IoT:n analytiikkatarpeisiin. Vastaamme koko analytiikkaketjusta datan käsittelystä raportointiin sekä tarvittaessa ratkaisun ylläpidosta jatkuvana palveluna. Analytiikkapalvelumme kattavat edistyneen analytiikan, jossa hyödynnetään tilastotieteellisiä menetelmiä. Autamme myös analytiikan tulosten visualisoinnissa ja määrittelmme analytiikan hyödyntämisen kehityspolun.

   

 • Edistynyt analytiikka
 • IoT-analytiikka
 • Tiedon visualisointi
 • Analytiikan RoadMap
 • Tiedolla johtaminen

  Autamme asiakkaitamme rakentamaan tietokeskeistä kulttuuria. Määrittelemme BI-strategian ja -kehityspolun organisaation tiedolla johtamisen tueksi. BI Advisor -palvelumme tukee organisaation johtoa BI-alueen kehittämisessä. Tarjoamme myös tiedolla johtamisen eri osa-alueiden koulutusta.

 • BI-strategia
 • BI RoadMap
 • BI Advisor
 • BI-koulutukset