DATA LUO UUSIA MAHDOLLISUUKSIA

Oikein hyödynnettynä data tehostaa toimintaa, parantaa tuloksia, tuo kilpailuetua ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia.


Tuemme asiakkaitamme tieto-ohjautuvuuden kehittämisessä. Palvelumme kattavat liiketoimintatiedon hyödyntämisen koko prosessin tietovarastoinnista raportointiin ja analytiikkaan sekä tiedolla johtamisen tukeen. Suunnittelu- ja toteutusprojekteissamme käytämme ketteriä menetelmiä. Tarjoamme myös jatkuvia ylläpito- ja pienkehityspalveluja sekä tiedolla johtamisen koulutuspalveluja.

Tietoalustat

Raportointi

Analytiikka

Tiedolla johtaminen

Tietoalustat

 • Tietoalustat ja -varastot
 • Tietomallinnus
 • Tiedon laatu
 • BI-auditointi
 • Jatkuva tuki- ja ylläpitopalvelu
 • Raportointi

  Autamme asiakkaitamme tunnistamaan tietotarpeet ja valitsemaan BI-välineet itsenäiskäytön tarpeisiin. Suunnittelemme ja toteutamme raportoinnit ja visualisoinnit sekä raportoinnin ratkaisut. Vastaamme tarvittaessa raportointiratkaisun ylläpidosta. Erityisosaamistamme on myös viranomaisraportointi, johon olemme kehittäneet asiakaskohtaisesti räätälöitävän raportointiratkaisun.

 • Raportoinnin ratkaisut
 • BI-välineet
 • Viranomaisraportointi
 • Analytiikka

  Tuotamme monipuolisin välinein analytiikkaratkaisut esimerkiksi asiakaspalvelun tai IoT:n analytiikkatarpeisiin. Vastaamme koko analytiikkaketjusta datan käsittelystä raportointiin sekä tarvittaessa ratkaisun ylläpidosta jatkuvana palveluna. Analytiikkapalvelumme kattavat edistyneen analytiikan, jossa hyödynnetään tilastotieteellisiä menetelmiä. Autamme myös analytiikan tulosten visualisoinnissa ja määrittelemme analytiikan hyödyntämisen kehityspolun.

   

 • Analytiikkaratkaisut
 • IoT-analytiikka
 • Tiedon visualisointi
 • Analytiikan RoadMap
 • Tiedolla johtaminen

  Autamme asiakkaitamme rakentamaan tietokeskeistä kulttuuria. Määrittelemme tiedolla johtamisen strategian ja kehityspolun organisaation tieto-ohjautuvuuden kehittämisen tueksi sekä tunnistamme organisaation tiedolla johtamisen maturiteettitason. Tiedolla johtamisen Advisor -palvelumme tukee organisaation johtoa tiedolla johtamisen kehittämisessä. Tarjoamme myös tiedolla johtamisen eri osa-alueiden koulutusta.

 • Tiedolla johtamisen strategia
 • Tiedolla johtamisen RoadMap
 • Tiedolla johtamisen Advisor
 • Tiedonhallinta
 • Tiedolla johtamisen koulutukset