Kirjoittaja: Linnea Melkko

tekstianalytiikka

Digitaalinen tekstiaineisto hyötykäyttöön – Näkökulmia tekstianalytiikkaan blogisarja osa 1

05.01.2021 kirjoittaja:

Tekstianalytiikka on useissa organisaatioissa vielä vajaasti valjastettu voima. Lukuisissa organisaatioissa kyllä aktiivisesti hyödynnetään data-analytiikkaa sen monissa eri muodoissa, mutta useilla toimijoilla tiedon analysointi on pohjautunut pitkälti rakenteellisessa muodossa olevan datan hyödyntämiseen. Kovin vähälle huomiolle on jäänyt se, että suuri osa arvokkaasta ja tärkeästä informaatiosta on rakenteettomassa muodossa. Tekstianalytiikan avulla osa tällaisesta strukturoimattomasta datasta on mahdollista […]

Lue lisää »