Valveutunut ratkaisusuunnittelija teknologiakehityksen virran mukana

12.12.2019 Aureolis

Vielä joitain vuosia sitten koulun penkillä opittu taito yhdestä tai useammasta tietokoneohjelmistosta riitti työelämän tarpeisiin. Työelämään siirryttäessä osaaminen ohjelmistoista syveni työn parissa, ja työntekijä saattoikin tehdä vuosikymmeniä töitä yhdellä ja samalla ohjelmistolla.

Nykyään kiihtyneen teknologiakehityksen puitteissa tämä ajatusmalli on jäänyt historiankirjoihin. Uusia innovatiivisia ohjelmistoja tulee vuosittain lukuisia, joista osa nousee käyttäjäkunnan tietoisuuteen ja käyttöön. Suurin osa uusista ohjelmistoista ei koskaan pääse pinnalle.  Nykyään onkin osattava siivilöidä suuren teknologiavirran joukosta vain parhaat ja hyödyllisimmät.

Uusien trendien seuraaminen on teknologiakonsultille osa työpäivää. Konsultin on oltava jatkuvasti ajan hermolla. Hänen on tiedettävä, mitkä ovat uusimmat ja aikaisempia mahdollisesti suorituskyvyllisesti tehokkaammat, kustannuksellisesti kannattavammat sekä helppokäyttöisemmät ohjelmistot. Uusien ohjelmistojen ominaisuudet on lisäksi kyettävä peilaamaan asiakkaan tarpeisiin ja tiedettävä, mikä olisi asiakkaalle oikeanlainen teknologia. Jokainen asiakas on uniikki, eikä kaikille ole yhtä ja samaa oikeaa teknologiaa.

Useimmissa asiakashankkeissa Aureoliksen konsultti toimii pääsääntöisesti asiakkaan järjestelmän kehittäjänä tai ylläpitäjänä. Tässä positiossa teknologiavalveutunut konsultti näkee, miten asiat voisi tehdä nopeammin ja/tai tehokkaammin ja osaa suositella asiakkaalle uutta teknologiaa. Tieto uusista toimivista ratkaisusta voi säästää asiakkaalta sekä aikaa että rahaa.

Aureolis järjestää BI-akatemiassaan henkilöstölle jatkuvasti koulutuksia uusista ja varteenotettavista teknologioista. Lisäksi jokaiselle asiantuntijalle varataan aikaa myös itseopiskeluun. Tärkeässä roolissa asiakastyytyväisyyden rakentamisessa onkin teknologiavalveutunut ja motivoitunut henkilöstö, jolla on halu kehittää omaa osaamistaan sekä asiakkaan järjestelmiä paremmiksi ja moderneimmiksi.

Summa summarum: tiedolla johtaminen yhdistettynä teknologiavalveutuneisiin konsultteihin, jotka pystyvät löytämään asiakkaalle juuri oikean teknisen ratkaisun, on suoraan verrannollinen asiakkaan saamaan hyötyyn.

Jaa tämä artikkeli