BI ROADMAP TUKEE JÄRJESTELMÄKEHITYSTÄ JA MAHDOLLISTAA TIEDOLLA JOHTAMISEN

Lumene – Liiketoimintatarpeiden kartoitus ja tietovarastoratkaisu

Aureolis* toimi Lumenen kumppanina liiketoimintalähtöisessä Business Intelligence -hankkeessa, jossa vanha ratkaisu ja teknologiat korvattiin täysin uudella BI-ratkaisulla. Hanke aloitettiin liiketoimintatarpeiden kartoituksella ja vaatimusmäärittelyllä Aureoliksen vetämien työpajojen avulla. Näiden pohjalta Aureolis arvioi eri teknologia- ja arkkitehtuurivaihtoehtoja sekä muodosti tiekartan uuden BI-ratkaisun käyttöönottamiseksi. Kartoitus toteutettiin vaiheistetun toteutusmallin mukaisesti, ja sen perusteella Lumene teki teknologiset valinnat.

Hankkeen toisessa vaiheessa toteutettiin järjestelmän tekninen suunnittelu, implementointi ja käyttöönotto. Kilpailutuksen tuloksena Aureolis valikoitui myös tämän vaiheen toteuttajaksi. Iteratiivisesti toteutetun hankkeen lopputuloksena syntyi nykystandardien ja liiketoiminnan vaatimukset täyttävä tietovarastoratkaisu, joka mahdollistaa monipuolisen, tehokkaan ja nopean vakio- ja ad hoc -raportoinnin, tietojen visualisoinnin sekä automaattisen raporttien jakelun. Lisäksi ratkaisu sisältää useita integraatioita sekä ydin- ja ohjaustietojen hallinnan. Toteutusvaihe suoritettiin ketterin menetelmin kokonaistoimituksena, joka piti sisällään projektin hallinnan, ratkaisukonsultoinnin, suunnittelu- ja toteutustyöt sekä pääkäyttäjien koulutukset.

Nopeutta ja tehoa tiedon hyödyntämiseen

Uuden ratkaisun käyttöönoton jälkeen kukaan ei ole jäänyt kaipaamaan vanhaa raportointia. Uusi ratkaisu on tuonut tiedonkäsittelyyn nopeutta ja tehostanut selkeästi työajan käyttöä. Lisäksi on saatu uusia ulottuvuuksia tietojen analysointiin sekä entistä paremmat mahdollisuudet hyödyntää tietoa. Tämä on selkeästi aktivoinut loppukäyttäjien tiedonhalua ja omatoimisuutta.

Elina Haavisto, Head of Business Control and Planning, Lumene: Uusi ratkaisu ja sen mukanaan tuomat hyödyt ylittivät odotuksemme. Yhteistyö Aureoliksen kanssa oli erittäin toimivaa ja helppoa alusta alkaen. Emme joutuneet missään vaiheessa tinkimään tavoitteistamme, vaan hankalampiinkin tilanteisiin ja ongelmiin löytyi yleensä ratkaisu melko nopeasti. Projekti oli kokonaisuutena oikein onnistunut ja pysyi kustannuksissa ja aikataulussa siitäkin huolimatta, että nälkä kasvoi syödessä. Uudet ratkaisut on otettu hyvin vastaan, ja niin pääkäyttäjät kuin loppukäyttäjätkin ovat lopputulokseen varsin tyytyväisiä.

Lispe Tammivaara, Head of Sales Operations / IT Manager, Lumene: Projektin tekninen toteutus oli tehokasta, osaavaa ja kaikin puolin laadukasta. Konsulteilla oli laaja teknologiaosaaminen (tietovarastot, SAP-rajapinta, eri teknologiat) ja he hahmottivat asiakkaan lähdejärjestelmät ja liiketoimintaprosessit hyvin nopeasti. Suosittelen Aureolista kumppaniksi myös muille.

*Hankkeen toimitti Eximia BI, joka yhdistyi Aureolikseen 2017.

 

Haluatko keskustella lisää aiheesta? Ota yhteyttä!

Janne Anttila