ROBOTIIKKA JA TEKOÄLY TEHOSTAVAT KILPAILUVIRANOMAISEN VALVONTATYÖTÄ

Kilpailu- ja kuluttajavirasto – Robotiikka ja tekoäly osana avoimia tietolähteitä hyödyntävää tutkimustyötä

Aureolis on toimittanut yhdessä SAS Instituten kanssa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle pilvipohjaisen tekstianalytiikan ja verkostoanalytiikan PoC -ratkaisun, jonka avulla Kilpailu- ja kuluttajavirasto on voinut todentaa avoimen datan hyödyntämistä ja koneoppimista Open Source Intelligence- eli avoimia tietolähteitä hyödyntävässä tutkimustyössä.

Tiedonhaku robotisoitiin web crawling -tekniikoilla, ja kerättyä avointa dataa analysoitiin koneoppimista soveltaen pilvipohjaisella SAS Viya -ratkaisulla. Ratkaisu mahdollistaa laajojen aineistokokonaisuuksien automaattisen keräämisen, arkistoinnin ja analysoinnin sekä vähentää tietolähteiden manuaaliseen läpikäyntiin käytettyä aikaa.

Lue lisää robotiikan ja tekoälyn mahdollisuuksista>>